WeesperNieuws

11 oktober 2017

WeesperNieuws 11 oktober 2017


Weesp sterk verdeeld over fusie

GOOISE MEREN Dat Weesp aansluiting moet zoeken bij een andere gemeente, dat kunnen de meeste inwoners van Weesp wel accepteren. Maar de vraag met welke gemeente er dan moet worden samengegaan is veel moeilijker te beantwoorden. Over de vraag 'Amsterdam of Gooise Meren' zijn de Weespers sterk verdeeld.

Uit de Stadspeiling van het WeesperNieuws komt naar voren dat 57% van de respondenten een voorkeur heeft voor Amsterdam en 40% een voorkeur heeft voor Gooise Meren. Maar de 57-40 laat zich niet lezen als de uitslag van een basketbalwedstrijd of een referendum.

De aselecte steekproef die deze Stadspeiling is geeft wel een duidelijke trend aan, maar om conclusies te trekken moet rekening worden gehouden met een veiligheidsmarge. Dat betekent dat het verschil zowel een beetje groter als een beetje kleiner kan zijn (in dit geval 5 à 6%). De veiligste conclusie van de uitkomst is dus vooral dat de inwoners van Weesp sterk verdeeld zijn over de keuze Amsterdam of Gooise Meren en dat als er een voorkeur is, die licht uitvalt in het voordeel van Amsterdam.
De gemeenteraad neemt op 9 november een besluit over de bestuurlijke toekomst en kiest dan de gemeente waarmee aansluiting gezocht moet gaan worden richting een ambtelijke en vervolgens bestuurlijke fusie. Of het Amsterdam of Gooise Meren gaat worden, dat wordt even afwachten.

Gooise Meren en Amsterdam presenteren zich

WEESP Wat hebben Gooise Meren en Amsterdam te bieden als Weesp besluit tot een bestuurlijke aansluiting? Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren en locoburgemeester Eric van der Burg komen op donderdag 18 oktober naar de Grote Kerk om dat uit te leggen.

In ongeveer tien minuten per persoon zullen zij een uitleg geven bij de belangrijkste punten uit de reactie die de beide gemeentes hebben geformuleerd op het kernwaardenprofiel van Weesp. Duidelijk wordt hoe Gooise Meren en Amsterdam denken om te gaan met de punten die Weesp belangrijk vindt om te behouden of te versterken. Belangstellenden zijn welkom, de inloop is vanaf 19.15 uur, de bijeenkomst begint om 19.30 uur. Na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen.

Kleur bekennen

Op 30 oktober is er opnieuw een bijeenkomst in de Grote Kerk. Dan moeten de fracties uit de Weesper gemeenteraad 'op de zeepkist' en kleur bekennen. Het publiek zal dan willen weten wat zij (vooralsnog) concluderen uit alle informatie die voor handen is. De raadsvergadering waarin het besluit over de bestuurlijke toekomst valt, op 9 november, vindt vanwege de te verwachten grote publieke belangstelling ook plaats in de Grote Kerk.

Op weg naar nieuwe Nieuwstad

WEESP Het werk aan de Nieuwstad is begonnen. Het deel tussen de Breedstraat en de Utrechtseweg wordt ingericht tot 30 kilometerzone. Het werk duurt tot de week voor kerst en wordt verdeeld in vier fases om de hinder te beperken. Autoverkeer moet drie maanden omrijden, fietsers kunnen ook afstappen en er langslopen.

11

Staatshoofd

Foto: Femke Berkhout

Als gevolg van onnavolgbare omroeppolitiek dreigt 'De Staat van Stasse' te moeten verhuizen van Radio 2 naar Radio 5. Presentator Stefan Stasse reageert.

5

Van de lezers

Van de lezers

Fusie

Met welke stad/gemeente zou Weesp moeten fuseren? Over dit onderwerp is duidelijk het laatste woord nog niet gezegd. Als inwoner van Weesp probeer ik mij een zo goed mogelijk oordeel te vormen en leg daartoe mijn oor op zo veel mogelijk plaatsen en bij zo veel mogelijk mensen te luister. De volgende zaken zijn mij daarbij opgevallen: a. telkens wordt er - als zou het een vanzelfsprekendheid zijn - van uitgegaan dat - en hier citeer ik - 'een fusie met Amsterdam betekent dat de Weesper belangen behartigd worden door een capabel en betrouwbaar bestuurlijk apparaat', b. de herontwikkeling van de spoorlijn met alles wat daarbij komt, zal onder Amsterdam in goede banen geleid worden en dan zou ook een doortrekken van de metrolijn mogelijk worden, c. voor een voortvarende ontwikkeling van het toerisme, de horeca en de industrieterreinen heeft Amsterdam de middelen en de visie in huis en zou die beide ook willen inzetten. Tsja, tegen zo veel blind optimisme is niemand bestand, ik zou me bijna laten meeslepen. Maar mag ik dan toch ook even wijzen op Amstelveen, dat in een recent verleden door Amsterdam gepaaid werd, o.a. met toezeggingen over het doortrekken van een metrolijn die, toen puntje bij paaltje kwam, financieel opeens niet meer haalbaar was en derhalve werd geschrapt, (hoezo 'betrouwbaar bestuurlijk apparaat'?) en laat mij lezers dan ook attenderen op de honger naar bouwgrond die weliswaar ook wel bij de andere fusiegegadigde (Gooise Meren) bestaat, maar die in Amsterdam m.n. de afgelopen jaren werkelijk ongekende vormen heeft aangenomen. (wat denkt u, zouden ze in Amsterdam hun erkenning dat ze het wijde en groene karakter van Weesp zullen respecteren, gestand doen, of zullen ze daar als puntje bij paaltje komt opeens heel anders over denken dan wij, de inwoners van Weesp? Je zou bij dit laatste bijv. kunnen denken aan de (thans nog schitterende) polder achter Aetsveld richting Nigtevecht: wat als Amsterdam daar de groene waarde niet van ziet en dat stuk wenst vol te zetten met huizen?). Ten slotte wil ik er de aandacht op vestigen dat wanneer Weesp zou fuseren met Gooise Meren, het - puur getalsmatig gezien - een veel groter aandeel van het geheel zou vormen - dus een aanmerkelijk zwaardere stem zou krijgen bij het nemen van belangrijke besluiten - dan in een vergelijkbaar concept met Amsterdam. Weesp, bezint eer ge begint!
Daan van den Wall Bake

Fusie

Als ik de heer Meuwese mag geloven moet Weesp kiezen voor Gooise Meren, immers dan blijft Weesp in de regio Gooi en Vechtstreek. En daar wordt alles perfect geregeld. Ik lees dat de regio een aantal taken als zorg en afvalverwerking voor haar rekening neemt. Even verderop lees ik in hetzelfde WeesperNieuws dat er van alles mis is met de zorg in Weesp. Dus zo perfect is het allemaal niet. Overigens geeft Meuwese aan dat het voor onder andere de gebruikers van bijvoorbeeld de GGZ, in het kader van de continuïteit van belang is dat zij gebruik blijven maken van dezelfde zorgverleners. Dat klinkt logisch, maar deze zorgverleners hebben ook niet het eeuwige leven, dus ook deze zullen ooit vervangen worden. De afvalverwerking in de regio spreekt ook nog steeds niet tot de verbeelding. Immers, inwoners van het centrum mogen nog steeds alles in een afvalzak aanleveren. Ik weet niet of Meuwese de brandweer bewust buiten beschouwing liet, want daar ging het in de regio helemaal mis. Vroeger had Weesp twee brandweerauto's. Als gevolg van de regionalisering is dat er nu nog een. Daar staat wel tegenover dat de bijdrage van Weesp aan het gewest is gestegen, ofwel we betalen meer, maar krijgen minder. De regionale brandweer heeft natuurlijk wel iets om trots op te zijn, immers onze regio betaalt het meest van alle regio's voor het inhuren van externen. Een en ander teruglezend weet ik niet helemaal zeker of we met deze regio nou zo veel beter af zijn.
Michel van Gemert

Een antiek olielampje. Foto: Marieke van Veen

Wij gaan het hebben over olielampjes die in het verre verleden als verlichting dienstdeden. Bij opgravingen zijn er tal van exemplaren gevonden in het Verre en Nabije Oosten, Egypte, Griekenland, Italië en andere delen van Europa. Eén hiervan maakt deel uit van onze verzameling, zie foto. Het gebruik van het olielampje gaat terug tot in de prehistorie en het oudste exemplaar dateert van voor Christus. De huizen in ons land waren vroeger spaarzaam verlicht. Het licht op schilderijen uit de zeventiende eeuw komt op ons over als romantisch, maar was de harde realiteit. Welke soorten verlichting hebben wij door de jaren heen gehad? Men probeerde zo veel mogelijk daglicht binnen te krijgen middels ramen en deuren. Maar glas was duur en daardoor waren de ramen bij de gewone man klein. De vaak diepe huizen moesten dus van kunstlicht voorzien worden en zo verschenen toortsen, kaarsen en olielampen. Voor de olielampen had men olie nodig. Tot in het midden van de negentiende eeuw werd gebruikgemaakt van plantaardige of dierlijke olie. Deze hadden als nadeel dat ze water bevatten, waardoor de olie niet zo goed brandde en er roetvorming ontstond. Later werd er gebruiktgemaakt van aardolie, die van betere kwaliteit was. Ook de straatverlichting zoals wij die nu kennen was niet van alle tijden. Dat begon pas halverwege de zestiende eeuw met een enkele kaarslantaarn. Voor die tijd moest men zelf verlichting meenemen of profiteren van het licht dat er was. Uiteindelijk hebben straatlantaarns op verschillende brandstoffen gewerkt: van kaarsen, olie en gas tot elektriciteit. Lantaarnopstekers zorgden ervoor dat het licht aanging en aanbleef. In ons huis is alles verlicht en hoef je alleen maar op een knop te drukken.

Weerbericht

Overgang naar droog, zacht en vrij zonnig herfstweer

Er is beter weer op komst. Een zone van hoge luchtdruk bouwt zich op boven Centraal-Europa. De baan van de neerslaggebieden wordt daardoor naar het noorden weggeduwd. Dat heeft een gunstig effect op het weer. De neerslagkansen nemen af en zonneschijn krijgt meer ruimte. In het weekeinde gaat het op nazomer lijken bij een maximum van rond 20 graden.

Donderdag en vrijdag

In de nacht naar donderdag en in de ochtend kunnen nog enkele buien vallen. In de loop van de dag wordt het droog en klaart het geleidelijk op. Er waait een matige zuidwestenwind. Het wordt 15 graden. Vrijdag is het droog met lokaal mist en/of lage bewolking maar ook ruimte voor de zon. De zuidwestenwind zwakt iets af. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden.

Het weekeinde

In het weekeinde is het droog met in de nacht en vroege ochtend lokaal mist of laaghangende bewolking. Nadat de lokale mist is opgelost is het overdag vrij zonnig. Daarbij waait er een zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuid. De temperatuur stijgt in de middag naar 19 à 20 graden, zondag een graadje hoger. Ook na het weekeinde blijft het nog enkele dagen zacht.

Weetje

Zomerse temperaturen komen soms nog voor in oktober. Recordwarm werd het op 4 oktober 1983 met 26.4 graden. Ook oktober 2011 begon met twee zomerse dagen van 26 graden. Dit waren extremen. Een maximum tussen 20 en 25 graden komt vaker voor. In oktober 2014 nog op 5 dagen in die maand. In oktober 2005 op 7 dagen met zelfs nog 21 graden op de 30e.

'Je hoeft maar een duw te krijgen of je ligt op het spoor'

Jongeren gebruiken rangeerterrein van ProRail om te chillen

Het verboden rangeerterrein aan de Sportparklaan wordt gebruikt als hangplek. Om er te komen leggen jongeren een gevaarlijke route af.

De damwand houdt het water op peil. ProRail overweegt hier een hek.

WEESP Omwonenden van het rangeerterrein aan de Sportparklaan maken zich zorgen omdat deze gevaarlijke locatie door jongeren wordt gebruikt als hangplek. Dit verboden, afgelegen terrein weten de tieners te bereiken via een damwand in de sloot. Ze lopen dan langs het onderhoudsspoor waar - niet dagelijks, maar toch wel regelmatig - onderhoudstreinen rijden.

ProRail bekijkt nu of het mogelijk is om een extra hek te plaatsen

"Zo'n kind hoeft maar een speels duwtje te krijgen of hij ligt op het spoor", verwoordt overbuurman Anthony van Zijl de zorgen. Hij heeft afgelopen weken meermaals contact gehad met de politie. Omdat er nog geen actie ondernomen is, wendt hij zich nu tot de krant.

Op dit onderhoudsspoor rijden niet dagelijks, maar toch wel regelmatig onderhoudstreinen. Foto's: Marieke van Veen

De buurtbewoner vertelt: "Een paar weken geleden waren ze er zomaar, die jongeren. Soms wel met acht tegelijk. Zij steken via een balk de sloot over. Vervolgens slaan ze linksaf en lopen langs het onderhoudsspoor richting het rangeerterrein. Achter de geluidswal loopt het gewone spoor, maar die geluidswal houdt op het rangeerterrein op. Je moet er niet aan denken dat ze daar ook zo dichtbij komen." Van Zijl laat de damwand zien. Het is een smalle, houten constructie maar een jong, lenig iemand komt makkelijk naar de overkant. Op de dag van ons gesprek regent het de hele dag al pijpenstelen. Van Zijl: "Normaal zouden ze er nu al zijn, maar het is te nat denk ik. Als het weer niet al te slecht is, zijn ze hier dagelijks te vinden." Op het terrein - keurig van achter het hek - zwerven inderdaad lege verpakkingen van chocomel, frisdrank, snoep en chips. ProRail is van de situatie op de hoogte, zo meldt woordvoerder Mercedes Grootscholten. De balk weghalen is volgens haar geen optie: "Deze damwand is nodig om het waterpeil op de juiste stand te houden. We bekijken nu of het mogelijk is om een hek te plaatsen."

Doorstart Taxicentrale is niet gelukt

WEESP Taxicentrale Weesp-Muiden is er niet in geslaagd om een doorstart te maken. Dat laat Barry Bonsen weten.

"Helaas is het niet gelukt. We hebben alle activiteiten stilgelegd." Het faillissement werd in september uitgesproken, maar de ondernemer hoopte op een doorstart en liet de centrale nog een tijd doordraaien.

Het faillissement volgt nadat het al langer slecht gaat met het taxibedrijf. De centrale raakte enkele grote contracten kwijt, waaronder het schoolvervoer voor de gemeente en het gehandicaptenvervoer. Bonsen: "Het faillissement was dan ook onvermijdelijk."

Pannetje drooggekookt

WEESP De brandweer moest vorige week woensdag uitrukken naar de Wintertuin aan de Nieuwstad.

De commotie was groot, maar gelukkig bleek er niet veel aan de hand. In een van de seniorenwoningen had een pannetje te lang op het vuur gestaan. Daardoor was er rook ontstaan. De brandweer heeft de woning geventileerd.

Brandpreventie

Oktober is de maand van de brandpreventie. Daarbij is onder meer aandacht voor brandveiligheid bij senioren.

Inschrijving Weespers aan de Wand geopend

WEESP Nieuwe professionele kunstenaars kunnen zich opgeven voor deelname aan de kunstmanifestatie Weespers aan de Wand 2018.

Zij kunnen met drie tot vijf kunstwerken meedoen aan de ballotage. De deelnemers moeten in Weesp wonen of hier een atelier hebben. De ballotagecommissie beslist wie mag exposeren. Mail naar secretaris@weespersaandewand.nl. Aanmelden kan tot 15 november.

Niet professioneel, maar wel creatief met de wens om ook te exposeren? Stuur ook in dat geval een mail naar de secretaris, want voor deze groep mensen wordt er een expoisieruimte ingericht in het gebouw van de Adelaar aan de Papelaan.

Jantien Pols-Euwe speelt Glowy in nieuwe kinderserie Starz

Starz, met in het midden Jantien als Glowy. Foto: VRHL Video

WEESP Het leven lacht Jantien Pols-Euwe toe. De Weespse beviel vorige week van haar eerste kind James én ze heeft een leuke, nieuwe televisieklus.

Sinds afgelopen week is Jantien elke werkdag rond 11.15 uur in RTL Telekids Mini's te zien in de tv-serie 'Starz'. Zij speelt hierin de fee Glowy, die samen met haar vriendinnen Magic en Glitter de snode plannen van boze tovenaar Tunus dwarsboomt.

De feeën zijn echt, het decor is geanimeerd met veel kleur, glitters en speciale effecten. Het programma is voor kinderen vanaf drie jaar en is sowieso tot eind november te zien. Als het programma goed wordt ontvangen worden er meer afleveringen gemaakt.

'Starz' is een initiatief van Monique de Waal, van 2005 tot 2011 zangeres in meidengroep Kus. Zij speelt fee Magic. Jantien Pols-Euwe (Glowy) is een allroundartiest en tv-presentatrice, die in 2015 meedeed aan 'K3 zoekt K3'. Fee Glitter wordt vertolkt door allroundentertainer Yazmine Slaghuis.

Er zijn plannen om als Starz met liveshows de theaters in te gaan.

Christiaan Reneman

Eigenaar Buitenwerk Weesp. Weesper sinds 2003. Zingt in Camerata Fectionata. Zeilt wedstrijden. Is 57 jaar.

Wat doet u in het dagelijks leven?
"Ik ben 3 jaar geleden gestart met Buitenwerk Weesp. Ik bouw steigers, boothuizen, veranda's , schuren etc. Samen met Erica heb ik twee zoons. De oudste woont in Eindhoven, de jongste trekt momenteel door Zuid-Amerika. Verder houd ik van water en bootjes, ik zeil wedstrijden in een Laser."

Wat weten mensen niet van u?
"Dat ik tenor ben in kamerkoor Camerata Fectionata. Dat vinden ze blijkbaar niet bij mij passen. Op 14 oktober staan we in de Grote Kerk met het Requiem van Mozart. Dit wordt een prachtig concert."

Waar maakt u zich boos over?
"Dat er nog steeds geen leuke stadsstrandjes zijn en andere voorzieningen zoals trapjes bij het water of zwemvlonders. Vanwege juridische haken en ogen of zoiets. Onzin!"

Uw slechtste eigenschap?
"Ik rook en het lukt me niet om te stoppen. Zo stom."

Favoriete dag in de week?
"Donderdag, want dan repeteren we met het koor."

's Nachts wakker te maken voor?
"Liever helemaal niet eigenlijk."

Wat zou u doen met een miljoen?
"Een deel gebruiken voor ons pensioen. De rest in stukjes verdelen en er een heleboel mensen blij mee maken."

Als u de burgemeester was?
"Dan zou ik vol gaan voor de ondertunneling van het spoor. En die eerdergenoemde zwemplekjes regelen natuurlijk!"

Mooiste plekje van Weesp?
"De Ossenmarkt, waar ik woon. De ochtendzon over het water vanaf 'onze' brug."

Welk lokaal nieuws houdt u bezig?
"Alles wel een beetje, de verbondenheid met dit stadje wordt ook steeds groter."

Fusiedebat met lokale en regionale politici

WEESP Oud-minister Pieter Winsemius debatteert op maandag 16 oktober in Weesp mee over de vraag: fusie ja of nee?

De avond is georganiseerd door het comité Zelfstandig Weesp in de aanloop naar het besluit van de gemeenteraad van Weesp over de bestuurlijke toekomst. Winsemius en schreef in 2013 een rapport over bestuurlijke samenwerkingen in de Gooi en Vechtstreek. Weesp richtte zich toen nog vol op een intensieve samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht. Inmiddels weten we dat die samenwerking is mislukt.

Het debat op 16 oktober wordt gevoerd door lokale en regionale politici: de Weesper raadsleden Christian Zierleyn (D66), Jan Renzenbrink (CDA) en Lars Boom (WSP) SP-Statenlid Carlien Boelhouwer en raadslid Friso Voorthuizen (Wijdemeren 2020). Pieter Winsemius is inwoner van Blaricum en neemt de plaats in van de verhinderde Peter Calis (Larens Behoud). Plaats van handeling: hotel Hart van Weesp, aanvang: 20.00 uur.

Raad akkoord met verkeers- maatregelen Plataanlaan

WEESP De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt voor het aanpassen van de Jan Tooropstraat. Bij de Meidoornlaan komt een rotonde, terwijl de kruising met de Papelaan veiliger wordt gemaakt.

Het project gaat 1,5 miljoen euro kosten. Weesp verwacht dat een deel door de provincie gesubsidieerd zal worden. Als gevolg van oude afspraken betaalt woningcorporatie Ymere mee aan de rotonde.
De rotonde ligt al zeker tien jaar op de tekentafel. Verkeerswethouder Astrid Heijstee heeft de zaak nu in een voorstel gevat, dat donderdag een akkoord kreeg van de raad. De aanleg is ingewikkeld, omdat er drie woningen aan de Kastanjelaan voor moeten verdwijnen. De woningen waren om die reden al langere tijd 'tijdelijk' verhuurd. De aanleg gaat in 2019 starten.

Onderdeel van het plan is het veiliger maken van de kruising Papelaan'Plataanlaan. Hier kan geen rotonde komen, maar wel een verhoogd plateau en een middengeleider.

Volle vriendschap

Instagram WeesperNieuws

WEESP Nu de zon minder schijnt, moeten we het misschien meer van de maan hebben. Afgelopen donderdag (om 20:41:56 om precies te zijn) was het volle maan. En onbewolkt. Dat gaf een mooi schouwspel op de Utrechtseweg, waar het hemellichaam vriendschap sloot met onze molen. De volgende volle maan is op 4 november, vijf voor half zeven 's morgens.

Brandweer Weesp wint Tempo-trofee

De Tempo-trofee is voor Weesp. Foto: Brian van den berg

WEESP Brandweer Weesp heeft zondag de Tempo-baan gewonnen bij de regionale brandweerwedstrijden in Bussum.

Vanuit de hele regio deden korpsen mee. Er werd gekeken hoe de brandweerlieden bij incidenten handelen: schakelen ze snel en is de inzet efficiënt?

Er waren twee prijzen te winnen. De Borsen-baan, een zogeheten '112-baan' met een groot incident en de Tempo-baan, met een ludiek karakter. Laren won de Borsentrofee en Weesp de Tempo-baan.

Stefan Stasse: 'Ik voel me enorm gesteund'

Verhuist 'De Staat van Stasse' naar Radio 5?

Archieffoto: Stefan presenteert al jaren de Nacht van Weesp.

WEESP Het was gisteren een spannende dag voor Weesper presentator Stefan Stasse. De NPO maakte de nieuwe radioprogrammering bekend en na een paar weken van onzekerheid zou hij horen of zijn programma 'De Staat van Stasse' moet verhuizen naar Radio 5.

Half september las Stefan in de krant dat dat plan er lag. Rob Stenders zou terugkeren in de middag op Radio 2, zijn opvolgster Annemieke Schollaardt zou dan weer verhuizen naar de avond in de tijd die Stefan al ruim vier jaar iedere avond vult met 'De Staat van Stasse'. En dat zou dan weer moeten verhuizen naar Radio 5.

Bij het schrijven van dit artikel was de nieuwe radioprogrammering nog niet bekend. Maar Stefan verwacht wel dat die verhuizing naar Radio 5 erin staat. "Zo'n zenderprogrammering is een hele ingewikkelde puzzel, daar hebben ze natuurlijk al lang en breed over nagedacht. Alleen is het wel een absurde situatie dat de plannen ons zo kort van tevoren duidelijk zijn geworden." Stefan heeft dit al eens meegemaakt met zijn programma 'Theater van het Sentiment'. "Dat vond ik ook niet leuk, maar ik begreep de argumenten wel. Deze keer hoor ik geen inhoudelijke argumenten. We hebben min of meer de opdracht gekregen om voor Radio 2 een soort anarchistisch programma te maken waar er maar één van is. Dat is ons met een geweldige redactie in een paar jaar tijd gelukt. De luistercijfers zijn goed, we zijn vorig jaar genomineerd voor de Zilveren Reissmicrofoon. Iedereen was tevreden. Missie geslaagd en nou door, dacht ik."

Stefan: 'Ik heb helemaal geen zin om zielig te zijn.' Foto: Femke Berkhout

'Ik ben geen mens om met een spandoek de straat op te gaan'

Past dit programma eigenlijk ook op Radio 5?
"Ik zou het programma toch iets anders gaan maken voor Radio 5. Maar ik ben daar helemaal niet mee bezig. KRO-NCRV heeft aangekondigd dat ze stappen zou gaan ondernemen, die staat voor 100% achter ons programma op Radio 2."

Als je moet verhuizen, ga je er dan toch weer met volle moed tegenaan?
"Natuurlijk! Ik heb ook helemaal geen zin om zielig te zijn. Het voelt nu even als een soort liefdesverdriet. Ik werk daar al zo lang tien uur per dag aan dat programma. Ik ben ook geen mens dat met een spandoek de straat op gaat. Maar het gaat zo goed en er zijn zo veel reacties gekomen, tienduizenden, dat is niet normaal. Ik voel me enorm gesteund."

Je wordt geen demissionair Staatshoofd van de Staat van Stasse?
"Nee, nog steeds niet. Dat is mijn plan ook niet! Hoewel, we kunnen altijd nog ondergronds gaan uitzenden natuurlijk."

Column

Stellingname

Stephanie Prinssen is tekstschrijfster, yogadocent en betrokken bij Weesp Gastvrij. Volgende week op deze plek: huisarts Hans Burggraaff.

Van meepraten wordt iedereen een beetje gelukkiger. Zo ook ik. Dus nu Weesp Marketing, net als de WDO, de liefde heeft verklaard aan Amsterdam, vind ik het zo zoetjes aan tijd om ook eens wat argumenten aan de fusiediscussie toe te voegen. Dat betekent kiezen. Want door dat van bovenaf opgelegde landjepik kun je alleen maar voor of tegen Amsterdam of Gooise Meren zijn. Om daarna anderen te gaan overtuigen van het eigen gelijk. Dat kan met gestrekt been, dubbele tong of fluwelen handschoentjes, zag ik op Facebook. Het wij-zij-denken en het gehullie en zullie was er trouwens niet van de lucht. Ook was het er vergeven van de ongelijksoortige zaken. Economische en persoonlijke belangen, zorgen, kansen, angsten, appels en peren, de hele mikmak kwam voorbij. En overtuigen via emotie bleek favoriet.

Nou, als we dan toch met gevoel gaan smijten, dan heb ik ook nog wel wat op de plank liggen hoor. Want ik vraag mij af hoe het voelt om als afgewezen bruid uiteindelijk toch nog op te mogen draven. Staat dat niet gelijk aan een liefdeloos reparatiehuwelijk of een moetje voor de inwonersaanwas? En dan te bedenken dat de afwijzer in kwestie in de tijd dat wij onze torenforten bouwden een schamele 1200 inwoners telde? Niet dat dat er nu nog iets toe doet…Die forten, daar gaat het mij om. Die maken deel uit van De Stelling van Amsterdam, een waterbouwkundig stoer Hollands staaltje van verdediging met een fortengordel en een slim onderwaterzetsysteem. Dat het feitelijk nooit echt gebruikt is, doet er nu ook even niet toe. Want die Stelling kun je namelijk prima gebruiken voor het creëren van een wij-gevoel en dus samenhang. Ons werelderfgoed verbindt ons immers met onze hoofdstad en maakt van onze Vecht een waterrijke barrière tussen ons Weesp en Het Gooi. Daarachter ligt de inundatie, het strategisch gebied van de overloop.

Geen idee of ik met deze argumentatie iets ga bereiken. Wellicht alleen meer onderbuikgevoel. Maar wie zich ingraaft in een stelling moet over de brug komen. Want aan niet-onderbouwde meningen heb ik nou eenmaal een broertje dood.

Nou, als we dan toch met gevoel gaan smijten

Hoe klimaatbestendig zijn we?

WEESP Hoe kwetsbaar de regio is als het gaat om wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte? Dat gaan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en vijftien regiogemeenten, waaronder Weesp, onderzoeken in de zogenaamde 'stresstest klimaatadaptatie'.

De 'stresstest' laat zien waar het in de regio nog niet voldoende klimaatbestendig is. De resultaten worden gepresenteerd in een digitale klimaatatlas. Die digitale atlas is eind 2017 beschikbaar via een website.

Het bedrijf Nelen & Schuurmans voert de stresstest uit en levert de digitale klimaatatlas aan. De resultaten laten zien hoe verschillende gebieden in de regio ervoor staan. Zo kunnen de gemeenten en het waterschap bepalen waar ze aan de slag gaan.

Ook inwoners kunnen zien of hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is. Waar nodig kunnen zij ook maatregelen nemen. De website is eind 2017 beschikbaar.

De gemeenten moeten in 2019 over een stresstest beschikken. Dit komt voort uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat afgelopen Prinsjesdag is gepresenteerd.

'In zo'n historisch gebouw stelt elk kabeltje je voor een uitdaging'

EWN brengt datanetwerk in Weesper stadhuis weer helemaal up-to-date

Frank Blok en Etienne Lieverst bekijken de nieuwe serverkast. Foto: André Verheul

WEESP 250 nieuwe aansluitpunten in een historisch gebouw. Het Weesper bedrijf EWN (Elektrawerken Nederland) installeerde in de afgelopen maanden in het stadhuis van Weesp een compleet nieuw datanetwerk. Een bijzondere klus die werd geklaard in een bijzonder prettige samenwerking. "Als Weesper bedrijf zijn we hier heel trots op", zegt EWN-directeur Etienne Lieverst.

Frank Blok, teamleider ICT bij de gemeente Weesp, gaat ons voor naar het technische hart van de gemeente. Ergens achter in het stadhuis, het oude St. Bartholomeus Gasthuis, opent hij met zijn beveiligde sleutel een deur. Daarachter schuilt een moderne, gekoelde ruimte met twee kasten vol techniek waarmee alle computersystemen van de gemeente verbonden zijn.

Geen kabelgootjes

Een van de voordelen: wifi in de raadzaal is aanzienlijk verbeterd

Een deel van de serverruimte stond tot voor kort op de zolder van het stadhuis, was verouderd geraakt en vertoonde steeds vaker storingen. Dat alles is verbeterd dankzij de nagelnieuwe installatie op de begane grond. "Dat betekent dat elke kabel in dit gebouw is vervangen en nu hier uitkomt", zo wijst Blok naar de kast vol patchpanels.

Een compleet datanetwerk vervangen is één ding, zo'n klus moeten uitvoeren in een monumentaal pand uit 1776 vereist nog veel meer. Dat verklaart waarom het woord 'uitdaging' vaak valt als Lieverst terugblikt op deze bijzondere opdracht. "Geen muren waar je kabelgootjes op mag aanbrengen, geen systeemplafonds waarboven je iets kunt wegwerken. Zelfs een klein gaatje in de muur boren mag niet zomaar. Elk kabeltje stelde ons voor een uitdaging. We moesten soms bijna chirurgisch te werk gaan. Maar... het is gelukt om alle aansluitingen op de juiste plek te krijgen en de kabels netjes weg te werken." Ook technisch leverde EWN vakwerk met een installatie die voldoet aan de nieuwste eisen en specificaties. Blok en Lieverst kijken zeer tevreden terug op de samenwerking, waarbij de gedegen voorbereiding en minutieuze planning door EWN de ingrijpende klus prettig deed verlopen. Want al die tijd moest er door de medewerkers van de gemeente wel gewoon doorgewerkt worden. Een systeem van werkplekwisselingen maakte deel uit van het plan van aanpak van EWN, net als de samenstelling van een representatief team van ervaren monteurs voor de uitvoering. "Waar nodig schakelden we samen op. We hebben dit samen gedaan. Echt iets op trots op te zijn."

Wifi

De ingreep komt de bedrijfszekerheid en de kwaliteit van het netwerk ten goede. Een van de andere voordelen: de wifi in de raadzaal is aanzienlijk verbeterd.

Ontwerp Nieuwstad: met veel dingen rekening houden

Haaks parkeren kan niet meer in het nieuwe ontwerp.

WEESP De herinrichting van de Nieuwstad is begonnen. Als het werk over drie maanden klaar is, is de rijbaan breder, liggen er drempels en staan de auto's aan de grachtzijde niet meer haaks, maar in de lengte geparkeerd. "Dat kan niet anders", legt wethouder Astrid Heijstee uit.

'Ik durf de stelling aan dat er meer groen langs de gracht komt'

Tussen de twee haakse parkeerterreintjes liggen nu nog meters gras met open zicht op het water van de Oudegracht. Dat wordt straks een rij auto's, onderbroken door vijf plantsoentjes met een bankje. "Ik durf de stelling wel aan dat er meer groen langs de gracht komt dan nu, alleen het wordt verdeeld", zegt Heijstee. Er komen ook bankjes bij die plantsoentjes. Heijstee verwacht dat daar dankbaar gebruik van zal worden gemaakt. De materialen voor de nieuwe Nieuwstad komen uit de stadscatalogus en sluiten aan bij het winkeldeel van de Nieuwstad, dat enkele jaren geleden werd opgeknapt. Bij het ontwerp moest met veel dingen rekening worden gehouden. De verkeersdrempels bijvoorbeeld: die komen op plaatsen waar de aanwonenden het minst merken van eventuele trillingen van het hobbelende verkeer. En wat het parkeren langs het water betreft, wil de wethouder het idee wegnemen dat de gemeente rücksichtslos aan het herinrichten is geslagen, zonder oog te hebben voor de fraaie binnenstad. "De haakse parkeerplaatsen kunnen niet terugkeren omdat er onvoldoende ruimte voor is", zo legt ze uit. Door de herinrichting wordt de rijbaan breder - en dat klinkt als muziek in de oren voor iedereen die daar weleens een tegenligger moest passeren. Ook zonder die verbreding voldoet de maat van de huidige insteekhavens niet meer aan de hedendaagse richtlijnen. Een ander belangrijk punt is dat de parkeerterreintjes, goed voor respectievelijk zeven en acht auto's naast elkaar, de kademuur (te) zwaar belasten. "Op het deel tussen de Kippenbrug en de Wolleweversbuurt komen geen parkeerplaatsen", voegt de wethouder nog toe. Het ontwerp is in samenspraak met aanwonenden tot stand gekomen.

Zo gaat het er op heel de Nieuwstad uitzien. Foto's: André Verheul

Door het werk in fases aan te pakken, probeert de gemeente de overlast voor aanwonenden zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn de nieuwe parkeerplaatsen meteen beschikbaar zodra de fase is afgerond, om de parkeerdruk niet langer dan nodig op te voeren. Wie met de auto van of naar de wijk Zuid moet, zal tot aan de week voor kerst moeten omrijden via de Hugo de Grootlaan en de Aetsveldselaan (er staan gele borden). Fietsverkeer kan voorlopig via de Achtergracht of Oudegracht/Nieuwstraat omrijden. Even afstappen kan ook, want voetgangers kunnen er gewoon langs.

WDO: voor aantrekkelijk centrum is ondernemersfonds nodig

Slager Maarten van Donk: 'Dit hoort ook bij ondernemen'

Een fonds waar iedere ondernemer aan bijdraagt en waarmee je de binnenstad aantrekkelijker maakt. De WDO wil er graag aan.

Activiteiten zijn nodig om de binnenstad van Weesp aantrekkelijk te maken, vindt de WDO. Foto: André Verheul

WEESP Of het nu grote evenementen zijn, zoals de sinterklaasintocht en Weesp Gastvrij, of de kleinere activiteiten zoals een springkussen of een leuke winkelactie: bijna alle activiteiten in de binnenstad van Weesp worden geheel of voor een groot deel gefinancierd door winkeliersvereniging WDO of door extra sponsorbijdragen die aan winkeliers worden gevraagd. "Een trouwe groep ondernemers betaalt mee, andere liften gratis mee. Dat steekt", zegt WDO-voorzitter Albert Vos.

Volgens hem zijn het vooral de kleine, lokale winkeliers die bijdragen en blijven de grotere winkelketens achter. In veel andere steden wordt dat opgelost door een stadsfonds of een vergelijkbare speciale regeling, waarbij de gemeente het geld int via de belastingen en mag besteden aan versterking van de lokale binnenstad. Eerdere pogingen om zoiets in Weesp van de grond te krijgen liepen op niets uit. Een belangrijke voorwaarde voor zo'n regeling is dat er een breed draagvlak is onder de ondernemers die de extra belasting moeten betalen. Dat draagvlak is er al in grote mate, zegt Vos. "Onze leden willen het graag." Daarom is er opnieuw een poging, dit keer in de vorm van het invoeren van reclamebelasting. Het komt erop neer dat iedereen in de binnenstad met een reclamebord bij de deur wordt aangeslagen. Daarbij moet volgens Vos worden gedacht aan een gemiddeld bedrag van 40 euro in de maand. Een stichting met een raad van toezicht bepaalt waar het geld aan wordt besteed. Het moet ertoe leiden dat ook Blokker, Kruidvat, Albert Heijn en andere freeriders een duit in het zakje doen.

Solidariteit

Af en toe een springkussen zorgt voor reuring. Foto: Marieke van Veen

'Trouwe groep betaalt, anderen liften gratis mee. Dat steekt'

Slager Maarten van Donk is voorstander van de invoering van reclamebelasting. Hij rekent voor dat hij 500 euro per jaar aan WDO-contributie betaalt en door het jaar heen nog zeker het dubbele bijdraagt aan sponsoring van activiteiten voor de binnenstad. Als via reclamebelasting een ondernemersfonds kan worden gevuld, worden de lasten evenrediger verdeeld. Hij wijst op het belang van reuring in de Weesper winkelstraten. "We moeten als Weesper ondernemers samen aan de bak om het centrum aantrekkelijk te houden, ook straks voor de mensen uit Weespersluis. Dit hoort ook bij ondernemen. Het gaat om solidariteit. En iedereen zal er profijt van hebben."
De WDO wil met ondernemers om tafel en legt het voorstel voor een ondernemersfonds voor tijdens een bijeenkomst op donderdag 19 oktober (19.30 - 21.30 uur) in de kantine van het stadskantoor.

www.weesp.nl/ondernemersfonds

'Centrum aantrekkelijk houden, ook voor bewoners Weespersluis'

14 / 24

Amsterdam of Gooise Meren? Inwoners Weesp sterk verdeeld in voorkeur

Stadspeiling WeesperNieuws

De gemeenteraad van Weesp moet op 9 november kiezen tussen Amsterdam en Gooise Meren. De inwoners van Weesp zijn sterk verdeeld.

Dat Weesp moet fuseren, dat staat volgens de meeste respondenten van de Stadspeiling wel vast. Maar met wie is minder duidelijk. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP Een gemeentefusie is oké, maar met wie blijft de vraag. De uitkomst van de Stadspeiling van het WeesperNieuws is geen klip-en-klaar antwoord op de belangrijkste fusievraag: Amsterdam of Goosie Meren?

In september 2016 rondde de gemeenteraad van Weesp een onderzoek af naar de eigen bestuurskracht en trok de volgende conclusie: Weesp kan niet volledig zelfstandig verder. Hoe zelfstandig ons stadje aan de Vecht in de voorbije eeuwen ook is geweest, de taken waar een gemeente vandaag de dag voor wordt gesteld, kunnen niet meer worden uitgevoerd met een gemeentebestuur en een ambtenarenapparaat dat is toegespitst op een kleine 20.000 inwoners.

Om de stad goed te kunnen blijven besturen, moet er een samenwerkingspartner worden gezocht, zo heeft de gemeenteraad moeten constateren. Met die partner zou eerst ambtelijk gefuseerd moeten worden (ambtelijke kracht bundelen, Weesp houdt een eigen gemeenteraad) om vervolgens gemeentelijk te fuseren (er ontstaat een nieuwe gemeente, Weespers stemmen voor de gemeenteraad van die gemeente.)

Sterk verdeeld, met lichte voorkeur voor Amsterdam

Fuseren ja of nee?

Uit de Stadspeiling blijkt dat een meerderheid kan billijken dat Weesp zijn zelfstandigheid moet opgeven voor een goed bestuur. Eén op de drie is er geen voorstander van. Zij zullen het werk van het Comité Zelfstandig Weesp van harte steunen. Ruim 60% van de respondenten zegt er een voorstander van te zijn dat de Weesp aansluit bij een andere gemeente en volgt dus de gemeenteraad.

Twee derde vindt dat er een referendum moet komen over fusiepartner

Maar met wie moet je dan eerst ambtelijk en vervolgens bestuurlijk fuseren? De gemeenteraad besloot de reële opties terug te brengen tot twee, om die grondig te onderzoeken: Amsterdam of Gooise Meren. Die keuze is logisch als naar de uitkomst van de Stadspeiling wordt gekeken (pagina hiernaast). Want van alle reële opties worden Amsterdam en Gooise Meren het meest genoemd. Opgaan in een grote Gooistad (alle gemeenten in Gooi en Vechtstreek) is bij de respondenten voorkeur nummer drie. Opvallend is dat een fusie Weesp-Hilversum absoluut niet gewenst is onder de Weespers.

Amsterdam of Gooise Meren?

Als de Stadspeiling, net als de gemeenteraad, alle reële opties terugbrengt tot twee, blijkt er onder de respondenten een grotere voorkeur voor Amsterdam (57%) dan voor Gooise Meren (40%). Dat zegt veel, maar niet alles. Omdat de Stadspeiling een aselecte steekproef is onder 250 Weespers van 18 jaar en ouder geeft de uitkomst een duidelijke trend aan, maar kan niet representatief zijn voor de gehele Weesper bevolking. Dat betekent dat de uitkomsten in werkelijkheid zo'n 5 à 6% hoger of lager kunnen liggen. De voorkeur voor Amsterdam zou dus nog iets groter kunnen zijn, maar het verschil met Gooise Meren zou ook iets kleiner kunnen zijn. De conclusie die uit de uitslag van 57-40 getrokken moet worden, is dan ook dat de inwoners van Weesp sterk verdeeld zijn en dat als er al een voorkeur is, die licht uitvalt in het voordeel van Amsterdam.

Dat we hier over een belangrijk onderwerp spreken, is duidelijk: ruim 90% van de respondenten geeft aan de bestuurlijke toekomst (heel erg) belangrijk te vinden. Een andere opvallende uitkomst is dat ondanks de stadspanels, inwonersbijeenkomsten en andere participatie bijna de helft van de respondenten vindt in onvoldoende mate betrokken te zijn geweest in het aanstaande besluit van de gemeenteraad.

Referendum

Een referendum dan? Een referendum over de fusiepartner vinden de respondenten meer nodig (59%) dan een volksraadpleging over zelfstandig blijven (45%).

Dansen en griezelen

De band Superfly vult de City met jazzklanken. Foto: Gerard Overmars

WEESP De City of Wesopa kan terugkijken op een mooi weekend. Zaterdag was er een film/jazzavond en zondag werd de Kinderboekenweek gevierd met een Griezelmiddag. Twee totaal verschillende evenementen, maar beide even geslaagd.
Aan het optreden van jazzband Superfly ging een vertoning van de film 'Born to be Blue' vooraf, over het leven van Chet Baker. Vervolgens speelden Rob Lodewijks (Ongers), Joost Zuurbier, Meau Hewitt en de andere leden van Superfly de sterren van de hemel.
Zondagmiddag was het theater gereserveerd voor kinderen. Die konden in het kader van de Kinderboekenweek lekker komen griezelen. Deze Griezelmiddag met een voorstelling en knutselen was een initiatief van de City, de bibliotheek en De Kleine Prins.

Vampiertje zonder tanden. Foto: Marieke van Veen
Enge dingen knutselen in de foyer. Foto: Marieke van Veen
Meatball & Van de Camp als onderdeel van de Griezelmiddag. Foto: Marieke van Veen
Albert Vos (rechts) van de WDO draait plaatjes. Foto: Gerard Overmars
Meau is in haar element. Foto: Gerard Overmars
Alsof ze niks weegt. Foto: Marieke van Veen
19 / 24

'De kinderen verdienen een meester of juf die ze tijd en aandacht kan geven'

Scholen gaan in november waarschijnlijk twee dagen dicht

De basisscholen waren donderdag dicht, er werd gestaakt. De meesters en juffen willen meer salaris en minder werkdruk. We vroegen ze om uitleg.

Leraren van de Jozefschool bij de manifestatie in Den Haag. Foto: Arianne Bavinck

WEESP Op een enkeling na deden alle Weesper basisschoolleraren afgelopen donderdag mee aan de staking. De scholen waren die dag gesloten. Zo hopen zij voor elkaar te krijgen waar ze al langer om vragen: meer salaris en minder werkdruk. Waar zitten de pijnpunten vooral? We vroegen het de Weesper leerkrachten.

'De kinderen verdienen beter'

Juf Susan Donders, Jozefschool: "Filosoof Lammert Kamphuis sloot in Den Haag zijn betoog af met: 'Leraren verdienen meer dan ze verdienen.' Een slotakkoord dat paste bij zijn verhaal én bij ons gevoel. Natuurlijk zou ik niet klagen als ik meer verdien, maar er is nog een groep die meer verdient: de kinderen in onze klas. Zij verdienen een meester of juf die tijd heeft om lessen goed voor te bereiden, werk na te kijken en zich te verdiepen in de leerlingen. Zij verdienen begeleiding als zij iets lastig vinden. Zij verdienen aandacht. Maar met de steeds grotere klassen, de steeds grotere diversiteit in de klas en de grotere administratieve eisen wordt dat alsmaar lastiger. Ik ken geen meester of juf die zich daar prettig bij voelt. Onze wens: meer handen in de klas, zodat de kinderen krijgen wat zij verdienen!"

De Kors Breijerschool bij de korte staking in juni. Foto: Marieke van Veen

'Huidige leerkracht lijkt wel een klerk die alles maar moet bijhouden'

'Verschil in salaris is te groot'

Juf Marlies Everts, Van der Muelen-Vastwijkschool: "De reden van het staken is 2-ledig. De werkdruk is flink: goed passend onderwijs voor elke leerling, te grote groepen met de daarbij behorende administratie, gesprekken met ouders, vergaderingen, voortdurende schoolontwikkeling om de kinderen goed voor te bereiden op de toekomst en ga zo maar door. Gelukkig zijn leerkrachten gedreven en willen we altijd het beste uit de kinderen en onszelf halen. Het is onmogelijk op deze koers door blijven gaan. Naast die hoge werkdruk is er een te groot verschil in salaris met een tweedegraads middelbaaronderwijs docent. Dit is niet uit te leggen. Zeker met oog op de toekomst, waarin we veel nieuwe leraren nodig zullen hebben en de huidige leraren overeind moeten blijven is een verandering op beide vlakken noodzakelijk."

'We lijken wel een klerk'

Meester Douwe Hoitsma, Jozefschool: "Ik staak voor 'Meer handen, meer geld en ieder kind telt!' Met 'meer handen' bedoel ik bijvoorbeeld meer klassenassistenten in de klassen waarin kinderen met speciale onderwijsbehoeften zitten. 'Meer handen' betekent ook meer leerkrachten, omdat er nu al een leerkrachtentekort is en dat alleen maar groter wordt als er niets verandert. 'Meer geld' willen we voor de inzet van klassenassistenten, maar we willen ook meer loon voor zittende én nieuwe leerkrachten, zodat het vak aantrekkelijker wordt. 'Meer geld' is ook nodig voor deskundigheidsbevordering, zodat leerkrachten in hun talenten en motivatie versterkt worden. Tenslotte is er meer geld nodig voor randvoorwaarden, zoals conciërges, schone scholen etc. om het lesgeven te optimaliseren. Nog een belangrijk punt zijn de administratieve taken. De huidige leerkracht lijkt wel een klerk die precies moet bijhouden wat hij zal doen, doet en heeft gedaan. Veel leerkrachten ervaren hierdoor werkdruk en raken gedemotiveerd. Ze houden minder tijd over voor hun werkelijke vak: lesgeven aan kinderen."

Weinig reacties

Om de problemen op aansprekende wijze in kaart te brengen, is ook aan diverse andere meesters en juffen van de andere scholen om een reactie gevraagd, maar die reageerden niet of lieten weten niet inhoudelijk op de kwestie te willen ingaan.

Twee dagen dicht

Als de staking van donderdag geen resultaat oplevert, gaan de basisscholen in november waarschijnlijk twee dagen dicht.

Allemaal op handbal bij We HaVe

Tim stak zijn broers en vader aan om ook te gaan handballen

Tim, Gerard, Bjorn en Rick (vlnr).

WEESP Alle vier spelen ze bij We HaVe: vader Gerard en zoons Bjorn, Rick en Tim Tijssen. Waar meestal kinderen hun ouders, of oudere broers en zussen volgen bij het kiezen van een sport, was het hier juist de jongste, Tim, die de rest van het gezin enthousiast maakte.

Bij We HaVe is nog plek voor nieuwe spelers van alle leeftijden

Het is zondagochtend en alle mannen maken zich, zoals elk weekend, op om naar hun competitiewedstrijd te gaan. Tim speelt in de C1, Bjorn en Rick in de B1 en Gerard komt uit voor Heren 2. Vandaag moet er gespeeld worden in Zwanenburg en Amersfoort, dus elkaar aanmoedigen lukt niet. "Volgende week spelen we allemaal thuis, dus dan maken we er een dagje We HaVe van", vertelt Gerard. Hij begon zelf als laatste bij de club, maar is inmiddels helemaal verslingerd aan het spelletje. Toen Tim (13) een jaar of vier geleden eens ging rondkijken voor een leuke sport kwam hij bij We HaVe terecht. Daar kreeg hij een zo enthousiast en warm welkom dat hij lid werd. Grote broers Rick (15) en Bjorn (17) kwamen weleens kijken en raakten ook enthousiast. Zij spelen nu hun tweede seizoen. Gerard ging tijdens een gezellige nieuwjaarsborrel overstag. "Na 25 jaar niet aan sport gedaan te hebben, was het wel even afzien, maar ontzettend leuk. Je zou het eigenlijk ook gewoon een keer moeten doen, je mag drie keer gratis komen proeftrainen bij We HaVe." De betrokkenheid bij de club is groot. Bjorn is ook scheidsrechter en Gerard is actief in de activiteitencommissie.
Wat maakt handbal nou zo leuk? "Het is fysiek, tactisch, dynamisch en iedereen doet mee aan de aanval en aan de verdediging", vullen ze elkaar aan. Ze spelen allemaal voor de lol, zeggen ze, maar willen wel graag winnen. Helaas was het zondag geen succesvolle dag voor de Heren en de B1. Dat willen ze dus maar het liefst snel vergeten. Tim was vrij.
WeHaVe bestond in april 12,5 jaar. De vereniging heeft 11 teams. Er is nog plek voor nieuwe spelers in alle leeftijden. Dit jaar is er een team F'jes begonnen en de club is bezig om kabouterhandbal op te zetten om kinderen al jong spelenderwijs met de bal te leren omgaan. In de toekomst krijgt de club een accommodatie in de Bloemendalerpolder.

Argus net geen herfst- kampioen

WEESP Het is de korfballers van Argus niet gelukt om de koppositie in hun poule over te nemen van Vlug en Vaardig 2. In een rechtstreeks duel gingen de Weespers ten onder.

De wedstrijd verliep met de nodige emoties, zoals een echte kampioenswedstrijd betaamt. Het door blessures en ziekte geplaagde Argus kwam er in de eerste helft totaal niet aan te pas en keek bij rust tegen een 5-1 achterstand aan. Na rust toonde Argus veerkracht. Het begon steeds beter te lopen en de tegenstander werd het steeds moeilijker gemaakt. Het gevolg was dat Vlug & Vaardig tekenen van paniek vertoonde, zeker toen Argus de achterstand meer en meer verkleinde. Toch bleek de in de eerste helft opgelopen schade te groot om te repareren. Dichterbij dan 9-7 kwamen de Weespers niet.

Mees de Wit vindt draait bij Jong Ajax

WEESP Het draait steeds lekkerder met Mees de Wit bij Jong Ajax. De talentvolle linkeraanvaller uit Weesp was vrijdag belangrijk voor zijn ploeg in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (2-1) en leverde zijn eerste assist af.

Jong Ajax en Jong FC Utrecht hadden amper afgetrapt of Mees kreeg de bal op links en gaf een panklare voorzet op Siem de Jong, die Jong Ajax een voorsprong opleverde. Later was de Weesper dicht bij een doelpunt. Hij draaide knap weg en schoot, maar het schot werd gekraakt door Jong FC Utrecht-keeper Thijmen Nijhuis. Na de rust was er nog een kans voor de Weesper, waarbij opnieuw de Utrecht-keeper het laatste woord had.

Sportbeleid in aantocht

WEESP De gemeente Weesp werkt aan een nieuw sportbeleidsplan. Dat moet leiden tot een (nog) breder sportaanbod in Weesp.

De buurtsportcoach heeft in kaart gebracht wat er op sportgebied al in Weesp is en waar in de komende jaren op moet worden ingezet. Morgen (12 oktober) wordt het concept besproken met sportaanbieders en maatschappelijke organisaties.

Op weg naar de ijsbaan

WEESP De jeugdleden van STG Viking beginnen 14 oktober fit aan het nieuwe schaatsseizoen op de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam. Afgelopen zomer hebben ze namelijk doorgetraind op skeelers. Op het handbalveld van WeHave, maar ook tijdens een tocht nabij het Naardermeer (foto). Wil je ook schaatsen? Op 21 oktober is er een open dag. Informatie opvragen kan via jeugdcommissie@stgviking.nl.