WeesperNieuws

15 november 2017

WeesperNieuws 15 november 2017


Inwoners aan zet over Amsterdam

WEESP De gemeenteraad van Weesp heeft Gooise Meren als fusiepartner geschrapt. In het voorstel over de bestuurlijke toekomst staat alleen nog Amsterdam. Een besluit over het opgaan in Amsterdam neemt de raad pas na een referendum.

Tijdens de zeepkistenavond op 30 oktober bleek al dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad een fusie met Amsterdam het beste voor de stad en de inwoners vindt. Tijdens de raadsvergadering van 9 november werd de meerderheid nog groter: 13 tegen 4. De tweekoppige VVD-fractie (aanvankelijk pro Gooise Meren) splitste zich op om een stem te geven aan de vele Amsterdamvoorstanders in hun achterban.
Het houden van het referendum is een unaniem raadsbesluit. De voorwaarde is: geen referendum over zelfstandigheid. Het Comité Zelfstandig Weesp krijgt daardoor niet het referendum dat ze graag wilde. Het comité zegt nu de ontwikkelingen af te wachten. De inwoners van Weesp kunnen straks kiezen uit een fusie met Amsterdam of een fusie met Gooise Meren. Strikt formeel is dat tegen de referendumverordening, want die schrijft voor dat de volksraadpleging moet gaan over een raadsbesluit. En daar heeft de raad de optie Gooise Meren dus uitgehaald. Deze aanpak zou echter de helderste vraagstelling opleveren. Het referendum is raadgevend. De datum is nog niet bekend.

3

Weesp onderzoekt weren vrachtwagens uit centrum

WEESP Minder vrachtwagens in het centrum van Weesp: dat gaat het stadsbestuur op korte termijn onderzoeken. Vianen dient als voorbeeld.

De gemeenteraad heeft tot zo'n onderzoek aangezet op voorstel van het CDA. Het zware verkeer in de binnenstad wordt een steeds groter probleem, zo destilleert de partij uit recente gesprekken die de gemeente met inwoners hield over onder andere het terrassenbeleid en de bestuurlijke toekomst.

"Weesp heeft meer en meer te maken heeft met touringcars en grote trailers. De infrastructuur is niet overal geschikt voor grote voertuigen en dat leidt tot schade, overlast en gevaarlijke situaties", aldus de partij. Veel van die vrachtwagens komen winkels bevoorraden.

De raad wil drie zaken onderzocht hebben: een verbod op voertuigen, zoals vrachtwagens en touringcars, langer dan 8 meter, een verbod op voertuigen zwaarder dan 7,5 ton en een verbod voor alle voertuigen (boven 3500 kg) tussen 11.00 en 18.00 uur. De raad wil het resultaat uiterlijk 1 maart 2018 hebben, dus nog voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Assoenatgemeenschap blij met nieuwe moskee

Foto: Marieke van Veen

WEESP Er moet nog een waslijst aan afrondende zaken gebeuren, maar langzaam maar zeker nadert de nieuwe Assoenat moskee aan de Nijhoffstraat zijn voltooiing. Ondanks de werkzaamheden is het gebouw al volop in gebruik. Het WeesperNieuws mocht met de officiële opening in zicht al even binnenkijken.

14-15

Op naar IJsland

Bart Dokter hoopt met 'Aurora' een Gouden Kalf te winnen. Hij moet de film alleen eerst nog wel even maken.

7

Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis en in genealogie en iemand geeft je een map met diverse gegevens zoals akten enzovoorts, dan ben je een gelukkig mens. Het betreft hier gegevens van na 1725 die betrekking hebben op onder andere de volgende Weesper namen: Cramer, Van Bruggen, Toll, Rensselaar etc. Deze personen hebben een belangrijke rol gespeeld in het Weesper leven, zoals je kunt lezen in de akten met huwelijkse voorwaarden en testamenten. De meeste gegevens hebben betrekking op de familie Van Bruggen, waarvan leden schepen of burgemeester waren. In de oude kerk van Weesp is in het koor een mooie grafzerk van Jan van Bruggen te aanschouwen. Ook staat in een artikel dat een andere Jan van Bruggen op 14 december 1773 in dienst trad van de Verenigde Oostindische Compagnie, ook wel VOC genoemd, bekend van de handel in specerijen. Tussen 1498 en 1595 was de specerijenhandel In Oost-Indië geheel in handel van de Portugezen. Door oorlog te voeren kwam dit gebied in handen van de Zeven Verenigde Nederlanden, maar de handel in specerijen was in handen van diverse handelaren die elkaar erg beconcurreerden. Op voorstel van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt werden deze handelaren samengevoegd tot één bedrijf: de VOC, die hiervoor het monopolie kreeg. De VOC groeide uit tot een bedrijf met 28.000 werknemers. Eén daarvan was onze Jan van Bruggen, die op dinsdag 14 december in dienst trad. Op deze datum vertrok hij met het schip Botland naar Batavia. Omdat het Suezkanaal nog niet bestond, moest men via Kaap de Goede Hoop varen. Dit was het reisschema van Jan:
14 december 1773: vertrek vanuit Amsterdam;
24 april 1774: Aankomst Kaap de Goede Hoop;
23 mei 1774: Vertrek van de Kaap naar Batavia;
21 juli 1774 Aankomst in Batavia.
Op het kaartje kunt u de VOC-route bekijken. U kunt van mij aannemen dat het in die tijd geen lolletje was om deze reis te maken. Meer dan een half jaar onderweg, terwijl ik in 1948 met een troepenschip slechts een maand onderweg was. Het avontuur van Jan van Bruggen heeft maar kort geduurd, want op 31 Januari 1775 overleed hij - slechts 413 dagen in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. Misschien kan dit kleine stukje geschiedenis voor u aanleiding zijn u meer in de geschiedenis van de VOC te verdiepen.

Weerbericht

Rustig herfstweer, in weekeinde wisselvallig en kouder

Na een koud, winderig weekend in polaire lucht met buien, soms met hagel, is de atmosfeer tot rust gekomen. Een West-Europees hogedrukgebied is daar debet aan. Met de kern ervan ten zuiden van onze regio is de stroming zuidwestelijk en voert vrij zachte, vochtige lucht aan. In het weekeinde trekt een depressie naar Scandinavië. Er komt opnieuw een noordweststroming op gang met enkele buien.

Donderdag en vrijdag

Voor donderdag wordt in het algemeen veel bewolking verwacht. Heel lokaal kan er wat lichte (mot)regen vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog. Er staat een matige zuidwestenwind. Het wordt circa 11 graden. Ook vrijdag is het overwegend bewolkt. De kans op af en toe wat regen is iets groter. Het wordt 9 à 10 graden bij een matige wind tussen zuidwest en west.

Het weekeinde

Zaterdag ruimt de wind naar west tot noordwest en neemt iets in kracht toe. Er kunnen enkele buien vallen, maar ook de zon schijnt af en toe. Het wordt met 8 à 9 graden iets kouder. Ook zondag is het wisselvallig. Er vallen een paar buien met lokaal wat hagel. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige, wind tussen west en noordwest. Het wordt zo'n 8 graden.

Weetje

In de zonnige herfst van vorig jaar kregen we op 20 november de eerste herfststorm, windkracht 10. De zwaarste novemberstorm ooit was op 13 november 1972. Een zeer zware storm, windkracht 11, met uitschieters van orkaankracht tot 151 km per uur. Tien mensen kwamen om en 7 miljoen bomen sneuvelden door het windgeweld.

Gemeenteraad is overtuigd van Amsterdam, bevolking ook?

Besluit over bestuurlijke toekomst uitgesteld tot na referendum

Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Weesp is voor een fusie met Amsterdam. Het besluit valt pas na een referendum.

De gemeenteraadsvergadering over de toekomst van Weesp werd gehouden in de opnieuw volgestroomde Grote Kerk. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP Opmerkelijk: drie burgers maakten donderdag in de Grote Kerk gebruik van het inspreekrecht om te pleiten tégen het referendum. De volksraadpleging komt er toch: de gemeenteraad verklaarde de aanvraag van het Comité Zelfstandig Weesp ontvankelijk.

Binnen twee maanden moet duidelijk zijn hoe de zaak wordt aangepakt. Een onafhankelijke commissie adviseert de raad daarover. De raad stelde donderdag wel al vast dat dit raadgevende referendum moet gaan over wie de fusiepartner van Weesp wordt: Amsterdam of Gooise Meren. Voor het zelfstandig blijven van de gemeente Weesp, zoals het comité graag wil, biedt de raad geen ruimte. "Zelfstandig blijven is echt een gepasseerd station, de trein rijdt door en op dit traject rijdt geen trein terug", zo legde PvdA-raadslid Keesman het door de voltallige gemeenteraad gesteunde standpunt uit.

50% stemmen

Weesper VVD is sterk verdeeld, dus de fractie splitste zich op

De referendumverordening (door de raad vastgesteld in 2012) rammelt overigens aan alle kanten, zo zeggen veel raadsleden nu. Om eens iets te noemen. In Artikel 12 staat: 'Het referendum wordt als geldig beschouwd als meer dan 50% van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht.' Zo'n drempel is enorm hoog. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was de opkomst 56%, de raadsverkiezingen daarvoor 43%. Maar los daarvan: wat zegt een geldigheidsdrempel als het referendum altijd raadgevend is: de raad kan de uitslag overnemen of naast zich neerleggen, hoe hoog of laag de opkomst ook is. Toch kan het nog een hele discussie geven. Wat doe je als Gooise Meren de meerderheid van het referendum haalt, maar de opkomst laag is?

Meerderheid Amsterdam

De Weesper raad zelf is er wel uit. Een grote meerderheid (13-4) is voor het samengaan met Amsterdam. Eerst een ambtelijke fusie, op zijn vroegst per 2022 gevolgd door een bestuurlijke fusie. Bij dat laatste gaat de gemeente Weesp op in de gemeente Amsterdam. Op basis van een uitgebreid proces met stadsgesprekken, bureauonderzoeken, aanbevelingsbrieven en vergelijkingswijzers kwamen WSP, GroenLinks, D66 en PvdA vol overtuiging uit bij Amsterdam, waar CDA en Weesp bij Gooise Meren overtuigd zijn van Gooise Meren.

VVD verdeeld

De VVD is verdeeld. Marten Snijder pleitte donderdag voor Gooise Meren, Marijke de Mooij voor Amsterdam. Dat laatste was een verrassing. Het blijkt een vondst te zijn om de lokale achterban van de VVD tegemoet te komen. "De hele bevolking is verdeeld, dat zien we in onze partij terug. Wij proberen dat op deze manier te verwoorden", zo legt De Mooij uit. Ze wil niet zeggen of ze daarmee ook tegemoetkomt aan haar eigen voorkeur.

Mogelijk wordt het referendum tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen gehouden (21 maart 2018). Hoewel er dan een nieuwe raad is gekozen, zal de huidige raad het toekomstbesluit nemen.

Hoogleraar in commissie referendum

WEESP B en W hebben drie ervaren referendumdeskundigen gevonden voor de onafhankelijke referendumcommissie van Weesp.

Zij zullen de raad onder andere adviseren bij de exacte formulering van de vraag en de datum van het referendum. Het zijn Joop van Holsteyn (bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek, Universiteit Leiden), Marion Veerbeek (beleidsmedewerker Juridische Zaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Philip van Praag (universitair hoofddocent Politicologie, Universiteit van Amsterdam). De drie zijn deskundig op het gebied van referenda, verkiezingen en (lokale) democratie en zijn lid van vaste referendumcommissies in onder meer Haarlem, Leiden, Delft (Holsteyn en Veerbeek) en Amsterdam (Van Praag).
Donderdag besloot de raad tot het houden van een referendum, waarmee de inwoners van Weesp zich mogen uitspreken over de fusiepartner: Amsterdam of Gooise Meren.

Provincie verder met fusies in regio

WEESP Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vorige week nog eens duidelijk gemaakt dat Weesp hoe dan ook moet fuseren. Of dat met Gooise Meren of Amsterdam wordt, mag Weesp zelf bepalen.

Het provinciebestuur wil meteen na het referendum een besluit. Anders maakt GS een herindelingsvoorstel voor Weesp en Gooise Meren. De provincie startte vorig jaar de wettelijke procedure die moet leiden tot fusie(s) in de Gooi en Vechtstreek. De gemeenten kregen negen maanden de tijd om zelf met een voorstel te komen. Alleen Weesp hield zich aan die opdracht. Het geduld met de andere regiogemeenten is op. GS komt nu zelf met een herindelingsontwerp voor Huizen, Blaricum en Laren. Datzelfde geldt voor Wijdemeren en Hilversum. Eén gemeente in de Gooi en Vechtstreek is nog altijd het einddoel van GS.

Herstel

In onze vorige krant stond dat het Comité Zelfstandig Weesp zich had laten overtuigen door raadslid Van Unnik dat de optie 'geen van beide' in het referendum toch mogelijk was. Volgens Bahman Khalafi van het comité is dat niet het geval geweest.

Raad zet rem op boardwalk met extra ligplaatsen Hoogstraat

De boardwalk volgens de structuurvisie.

WEESP De gemeenteraad fluit B en W terug wat betreft toeristische ambities. Het voornemen om meer aanlegplaatsen in de Vecht mogelijk te maken staat voorlopig in de ijskast.

In de maandag behandelde begroting voor 2018 staat dat volgend jaar een herinrichting van de Hoogstraat wordt voorbereid. Een goed moment om een begin te maken met de uitvoering van een boardwalk met ligplaatsen, dachten B en W. Dat idee komt uit de structuurvisie en behelst een wandelpad van hout langs of net boven het water van de Stationsweg tot en met de Hoogstraat.
Dat gaat allemaal veel te hard, vindt het CDA. De fractie zette de rem erop en kreeg daarvoor raadsbrede steun. Die rem betekent dat er eerst moet worden onderzocht of er behoefte is aan extra ligplaatsen en welke behoefte dat precies is. Ook het beginnen aan een boardwalk is veel te voorbarig. Hiervoor geldt dat er eerst voorstellen, kostenramingen, adviezen, burgerparticipatie en afweging van alle aspecten dienen plaats te vinden. "Zorgvuldigheid is belangrijker dan het enthousiasme voor marketing van toerisme", aldus het CDA.

Hans Strijd

Actief binnen Roeivereniging Weesp, het Weesper Gemengd Koor en Weesp Korenfestival. Weesper sinds 1982. Is 69 jaar.

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben 'wijnvinder', actief (bestuurs)lid van Roeivereniging Weesp en het Weesper Gemengd Koor en medeorganisator van Weesp Korenfestival. Ik tel dagelijks met mijn goede vriend Stef Pronk tijdens de koffie onze zegeningen. Wij staan er dan even bij stil dat het op onze leeftijd allerminst vanzelfsprekend is om zo zorgeloos en gezond te zijn zoals wij zijn!"

Wat weten mensen niet van je?
"Eh . . . dat wil ik graag zo houden."

Waar kun jij je boos over maken?
"Ik word eigenlijk nergens meer echt boos over, dat is negatieve energie die meestal tot niets leidt."

Je beste eigenschap?
"Positief in het leven staan."

En je slechtste?
"Ik schijn een oorverdovend geluid te produceren in mijn slaap."

Favoriete dag in de week?
"Om uiteenlopende redenen de zaterdag."

's Nachts wakker te maken voor?
"Een pistoletje met kip en andalousesaus van Mo in de Slijkstraat."

Wat zou je doen met 1000 euro?
"Een culinair verwenweekend voor twee boeken bij de Librije in Zwolle."

En met een miljoen?
"Een woonark kopen op een mooie plek langs de Vecht."

Als jij de burgemeester was?
"Dan zou ik direct van de Groeneweg een 30 km-zone maken met klassieke lantaarns."

Mooiste plekje van Weesp?
"Het terras van De Schalkse."

Welk nieuws houdt je bezig?
"De keuze tussen Gooise Meren en Amsterdam. Mijn persoonlijke voorkeur is Amsterdam, om subjectieve redenen."

Adri de Bruijn neemt afscheid als directeur Enter Media

WEESP Na meer dan 25 jaar heeft Adri de Bruijn afscheid genomen als directeur van Enter Media, uitgever van onder meer het WeesperNieuws. Jan Piersma is zijn opvolger.

De Bruijn richtte in 1991 het WeesperNieuws op. Daar vloeide uitgeverij Enter Media uit voort. In de afgelopen jaren werd het verzorgingsgebied uitgebreid, eerst met Diemen en later met de andere plaatsen in het Gooi. Afgelopen zomer werd een samenwerking aangegaan met BDU Media, uitgever van onder meer het Vechtjournaal en de Gooi en Eembode. De Bruijn is ook directeur van Pubble, het bedrijf dat hij vijf jaar geleden startte en dat kostenbesparende software ontwikkelt voor uitgevers van (onder andere) lokale nieuwsbladen. Pubble maakt een enorme groei door, zodat De Bruijn zich daar nu volledig op wil richten. Zijn opvolger Jan Piersma kent de uitgeverswereld uit zijn tijd bij Wegener en de Persgroep.

Celstraf voor beledigen wijkagent

WEESP Een cryptische boodschap op de stoep voor het raadhuis van Hilversum heeft een 46-jarige man een week celstraf opgeleverd. Het gaat om dezelfde persoon die eerder het politiebureau in Weesp bekladde.

Dit keer had de man de naam van een Weesper wijkagent op de straat gekalkt. De agent zou samen met anderen kinderen hebben gestolen, zo luidde de boodschap op de stoep. Van de anderen waren alleen de initialen gebruikt. De wijkagent deed aangifte van smaad en de rechter gaf hem gelijk.

Staat van Stasse blijft toch op 2

WEESP Stefan Stasse blijft met de 'Staat van Stasse' op Radio 2. Dat heeft de NPO bekendgemaakt.

Het succesvolle programma dreigde naar het minder goed beluisterde Radio 5 te moeten verhuizen vanwege gepuzzel in de programmering. Dat zorgde voor veel protest onder de vaste luisteraars. Er werd een actie op touw gezet om het programma te behouden, en met succes.

Vrouwen houden bazaar voor kerkrestauratie

Rommelmarkt in het Lichthuis. Foto: Sjoerd Stoop

WEESP Met een twaalf uur durende bazaar in het Lichthuis aan het Waagplein zamelde de Vereniging Protestantse Vrouwen op Weg zaterdag geld in voor de Grote Kerk.

Er was een verkoop van tweedehands boeken, speelgoed, snuisterijen en spelletjes en er waren verlotingen en een rad van fortuin. Veel gemeenteleden kwamen een kijkje nemen en vrijwel niemand ging met lege handen de deur uit. De opbrengst van de bazaar wordt gebruikt voor restauratiewerkzaamheden aan de Grote Kerk.

Een frisse neus halen met je scootmobiel

WEESP Een scootmobiel is misschien vooral handig om van A naar B te komen, maar je kunt 'm ook gebruiken voor het halen van een gezonde frisse neus. Daarom organiseerde buurtsportcoach Ingmar Kolbrink vorige week een scootmobieltocht. Er werd verzameld bij het stadhuis. De negen deelnemers maakten vervolgens een tocht langs de Vecht.

Regisseur Bart Dokter maakt film in IJsland

Wie bijdraagt, krijgt leuke rewards

Bart verhuisde uit Friesland naar Weesp. 'Op filmgebied gebeurt rond Amsterdam veel meer.' Foto: Ton Bartling

door Ingrid Voet

WEESP Weesper regisseur Bart Dokter neemt zijn volgende korte film 'Aurora' op in IJsland. De hoofdrollen worden gespeeld door acteurs Maartje Remmers en Raymond Thiry, bekend van onder meer de serie 'Penoza'. Via een actie op Cinecrowd wil Bart het benodigde geld inzamelen.

Toen Bart het script voor 'Aurora' liet lezen aan de twee hoofdrolspelers, waren zij direct enthousiast. "Het is toch het halve werk als het script aanspreekt en iedereen wil meewerken", zegt Bart. Hij kan het weten, want het is niet de eerste korte film van de Weesper. Hij maakt al tien jaar films en videoclips en werkte daarnaast mee op de sets van films, televisieseries en commercials. Met zijn korte film 'Frank' won hij in 2011 de prijs voor beste regie in het 48 hour Film Project. Tegenwoordig organiseert hij dat festival zelf in Leeuwarden.

Storyboard voor de film 'Aurora'.

'Het noorderlicht is eigenlijk de derde hoofdrol'

Twee jaar geleden verhuisde Bart vanuit het hoge noorden naar Weesp. "In Friesland gebeurt niet genoeg op filmgebied om van te leven, daarvoor moet je echt in de omgeving van Amsterdam zijn. Weesp sprak ons direct aan. Hoe mensen uit Amsterdam denken dat Friesland eruitziet, met heel veel water, zo ziet het er hier uit." Barts volgende project, de korte film 'Aurora', gaat over een vader en dochter die voor de laatste keer samen naar IJsland reizen om het noorderlicht te zien, dat voor hen beiden een speciale betekenis heeft. "Ik wil in januari gaan draaien in IJsland, want dan is de kans op noorderlicht het grootst. Dat noorderlicht is zeg maar de derde hoofdrol. Meer vertel ik niet, dan geef ik te veel van het verhaal weg."

Eigenlijk is alles klaar om af te reizen naar IJsland. Op één ding na: via een actie op Cinecrowd wil Bart 10.000 euro inzamelen om het allemaal mogelijk te maken. Na vijf dagen staat de teller al op ruim 2300 euro. Wie bijdraagt, krijgt daar ook iets voor terug. Een meet-and-greet met cast en crew bijvoorbeeld of een dagje meekijken op de set in IJsland. Bart heeft er alle vertrouwen in dat het geld er op tijd is. "Ik heb al twee keer eerder een film op deze manier mogelijk gemaakt. Het is me in tien jaar tijd nog nooit niet gelukt om een film te maken."

Bart verwacht dat de film in mei 2018 klaar is. Dan gaat hij eerst een jaar langs filmfestivals in binnen- en buitenland. Wat denkt Bart, zit een Gouden Kalf erin? Lachend: "Ik denk van wel eigenlijk, laten we het hopen. Maar eerst moet ik hem nog maken."

Info: cinecrowd.com/aurora

Column

In de uitverkoop

Hans Burggraaff is huisarts, pleitbezorger Weesper vlag en oud-voorzitter Oranjevereniging. Volgende week op deze plek: blogster Nora Schenk

Als Weesper kan ik zeggen dat ik Amsterdammer ben geweest en ook inwoner van wat nu Gooise Meren heet. Het gaf mij een inkijkje in hoe onze buren naar Weesp keken en nog steeds kijken.

Gesmolten voor de
Amsterdamse branie

Toen ik in Naarden woonde zag ik mensen uit 't Gooi denken: Weesp... o ja, daar kun je ook nog wonen. Een soort ver-van-mijn-bedshow. Maar... wel óns bed. In het verleden hebben bobo's uit 't Gooi samenwerking met Weesp afgehouden. Veel Weespers waren daar niet rouwig om. Die wilden zelf ook niet fuseren. Een afwijzing van twee kanten. Bang voor Gooistad? Niet nodig. De aanjager van deze fusies in de Gooi en Vechtstreek, onze rokende commissaris van de Koning, is dan echt uitgerookt. Kleinere plaatsen zullen dan de aandacht van fusionisten opeisen.
Hoe anders keken Amsterdammers, in mijn tijd als Amsterdammer, naar Weesp. Weesp was gewoon niks. 0294 hoorde zeker niet bij 020. No way. Daar bestond geen twijfel over. Weesp? Dat was Madurodam achter het kanaal. Dat waren boeren met een wijkagent als burgemeester... Daar wilde je als Amsterdammer niet bij horen! Hoogstens als je er voor weinig geld een mooi huis kunt kopen.
Nu komen we, gedwongen door provinciale bobo's met hun sluwe verdeel-en-heerstactiek, voor een keuze te staan. Onze plaatselijke partij wekte de verwachting Weesp blijft Weesp: charmant, kleinschalig en zelfstandig! Onze stadspartij lijkt ontrouw aan de eigen uitgangspunten. Een zo klein mogelijke schaalgrootte is opeens niet meer belangrijk. Het grote geld bepaalt nu in Weesp de koers. De gemeenteraad schaamt zich er niet eens voor: Weesp is gewoon in de uitverkoop. Onze zeggenschap wordt verkwanseld voor een vlotte Amsterdamse babbel over gouden bergen. Veel beloven, weinig geven...? Ons stadsbestuur valt voor een ordinaire politieke wisseltruc van Amsterdam. De zelf opgestelde keuzecriteria zijn opeens boterzacht geworden, gesmolten voor Amsterdamse branie en een scheut Weesper goedgelovigheid. Maar... dat geld van Amsterdam, dat is er straks niet meer, door toekomstige kortingen op het gemeentefonds voor met name de grote steden. Gelukkig is er nog een tegengeluid van onze tegendraadse referendumactivisten. Wat kan ik daarvan genieten!

Gemeentekas Weesp op orde, maar druk op financiële positie blijft

WEESP De gemeenteraad heeft de begroting voor 2018 vastgesteld. Volgens wethouder Joop Overmars (WSP) is er sprake van een positief meerjarenperspectief.

De gemeente constateert dat de gemeentelijke organisatie verder onder druk staat om alle taken uit te kunnen voeren. Om toch een sluitende begroting voor te leggen - ondanks enkele stevige extra uitgaven voor personeel en organisatie - vermindert de raad de uitgaven voor nieuw beleid en in de vrije investeringsruimte. De bestemmingsreserve Sociaal Domein is ingezet (€ 366.000) en er is afgezien van het Jong Talentprogramma. "Overigens blijft het een feit dat de algehele financiële positie van onze gemeente onverminderd onder druk staat", aldus de gemeente. Het college zegt er trots op te zijn dat ze in turbulente tijden de decentralisaties in het sociaal domein op een goede manier hebben kunnen organiseren. Daar gaat het grootste deel van de begroting aan op. Weesp heeft een begroting van 48 miljoen euro. De 4,4 miljoen euro voor uitbreiding van het Vechtstede College is volgend jaar de grootste investering.

Docenten uit Japan kijken hun ogen uit op het Casparus College

De Japanners waren in Nederland om ons beroepsonderwijs te bestuderen

De Japanse delegatie samen met hun Nederlandse collega's. Foto: Ingrid Voet

door Ingrid Voet

WEESP Nieuwsgierig keken 15 bezoekers uit Japan vorige week rond op het Casparus College. Het waren docenten en een schooldirecteur uit het verre oosten die in Nederland waren om ons beroepsonderwijs te bestuderen.

Zij hadden vijf dagen de tijd en wilden ook graag op het Casparus College rondkijken, schreven ze aan Chiquita Relyveld, directeur van het Casparus College, een maand of wat geleden. De visie van de school sprak ze aan. De Japanners arriveren midden in de pauze en dat is wel even schrikken. "Mogen de leerlingen hier over het schoolplein rennen?", vraagt de Japanse schooldirecteur Yasunobu Tokuda aan zijn Nederlandse collega. "Alleen in de pauze mag dat, als de les zo weer begint is het stil", stelt Relyveld hem gerust. Vervolgens vinden de Japanse docenten het bijzonder beleefd hoe de leerlingen hun docent een hand geven bij de aanvang van iedere les. Ze vinden de docenten ook heel vriendelijk tegen hun leerlingen.

De Japanse bezoekers stellen veel vragen en maken veel foto's

De rondleiding gaat langs alle 'plaza's', de leerpleinen van de school rond de drie hoofdrichtingen Technologie en Design, Zorg en Welzijn en Economie en Ondernemen. Leerlingen leiden de Japanse bezoekers rond, beantwoorden vragen en worden heel vaak op de foto gezet door de deelnemers aan de studiereis. Directeur Tokuba vindt het allemaal erg interessant, zegt hij. Hij is de chief principal van de Tokyo Metropolitan Engei High School. Zijn school is groter dan het Casparus College. "Wij bieden een agrarische opleiding en hebben een eigen boerderij bij onze school. Het systeem is hier in Nederland ook wel een beetje anders."

Bij een echt Nederlandse lunch van heerlijk belegde broodjes en grote glazen melk is er tijd om vragen te stellen, via de tolk, aan de Nederlandse collega-docenten en directeur Relyveld. Hoe gaat dat in Nederland met bijscholing voor docenten, vragen ouders om bepaalde vakken en onderwerpen te behandelen of juist niet, hoe ver moeten de leerlingen reizen om naar school te komen? Het zijn vooral heel praktische vragen. De Japanners luisteren aandachtig, maken ijverig aantekeningen en maken veel foto's. Soms krijgen we ook een inkijkje in het Japanse onderwijs. "Heeft u zes tot acht keer per jaar contact met de Ouderraad? Dat is veel vaker dan bij ons", reageert een Japanse docent.

Aan het einde van de lunch is er tijd om cadeautjes uit te wisselen. Minikimono's, een mooi tafelkleed en een kunstwerk van de Japanners voor het Casparus College, tasjes met een fietszadeldekje voor de Japanners. Zij zijn er zichtbaar blij mee. Nog even op de foto en dan snel door. Volgende stop: Amsterdam.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsen bij Appie

Als je die parkeerplaatsen daar nu eens weghaalt, zegt het CDA. Het idee krijgt brede steun. Foto: André Verheul

WEESP Een even simpel als doeltreffend idee: verbreed de stoep voor de Albert Heijn aan de Achtergracht door drie parkeerplaatsen weg te halen. Zo creëer je meer ruimte voor voetgangers en fietsenrekken. Het CDA kwam met het idee, de gemeenteraad nam het maandag meteen over.

We komen steeds vaker en met steeds meer op de fiets naar het centrum. Het gevolg is dat er op veel stoepen een warboel aan geparkeerde fietsen ontstaat. De nieuwe Albert Heijn aan de Achtergracht is daar een voorbeeld van. Met als gevolg dat bezoekers van de supermarkt, voetgangers en mensen in een rollator tussen de gestalde fietsen door moeten slalommen.

De integrale aanpak die B en W hebben toegezegd duurt voor de Achtergracht te lang, vindt het CDA. "Er is nog steeds sprake van een slechte doorgang. Los het fietsparkeren praktisch op", zo motiveerde fractievoorzitter Jan Renzenbrink zijn voorstel om drie parkeerplaatsen op te offeren. Dat kreeg steun van alle partijen, dus moeten B en W ermee aan de slag.

De nieuwe moskee

Alleen de Korans komen uit de oude moskee. Verder was er weinig herbruikbaar.

WEESP Traditionele elementen gaan in de nieuwe Assoenat Moskee hand in hand met technische snufjes.

In de hal bevindt zich zowel pleister- en houtsnijwerk als een lichtkrant en een moderne glazen lift. Tussen de sierlijke kroonluchters in de gebedsruimte is groene noodverlichting weggewerkt in het plafond. Naast de boekenkast vol oude Korans staat een digitaal bord met de gebedstijden erop. En in de klaslokalen hangen de nieuwste beamers en digiborden. "Als je voor nieuwbouw gaat, dan moet je het ook goed doen", zegt moskeevoorzitter Ouardi. Het gebouw is al in gebruik, maar nog niet helemaal klaar. Als alles af is, wordt er een open dag gehouden.

Er zijn drie klaslokalen voor onder meer Arabische lessen.
De gemeenschapsruimte. Hier werd zaterdag de voetbalwedstrijd Marokko-Ivoorkust gekeken.
De moskee staat nog steeds in de steigers, maar het einde komt in zicht.
De gebedsruimte is een mix van traditionele elementen en technische snufjes. De ruimte oogt enorm, maar dat komt ook omdat er geen meubels in staan.
De minaret vertoont uitbloeiing (uitslag bij jong metselwerk). Dat wordt nog schoongemaakt.
Er zijn ook ruimtes waar je even rustig kunt zitten of praten.

Foto's: Marieke van Veen

15 / 24

'Minimaal eens in je schoolcarrière naar het stadhuis en het museum'

Nieuwe Cultuurnota moet zorgen voor nog breder cultuuraanbod in Weesp

Weesp kent een rijk cultureel leven, daar niet van. Maar om het aanbod nog breder te maken was een nieuwe Cultuurnota nodig. En die is er nu.

Cultuurwethouder Peter Eijking zou het mooi vinden als elk Weesper kind minstens één keer het stadhuis en het museum van Weesp bezoekt. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP De nieuwe Cultuurnota van Weesp zet in op versterking van de cultuur in de breedste zin van het woord, ruimte voor nieuwe initiatieven en samenhang van dat alles onder het motto: 'Het verhaal van Weesp'. Volgens cultuurwethouder Peter Eijking (PvdA) kan de gemeente straks meer culturele initiatieven ondersteunen. Een deel met nieuw geld, de rest ten koste van andere culturele activiteiten.

De gemeente Weesp trekt jaarlijks ruim 600.000 euro uit aan cultuursubsidies. Er zijn geen inhoudelijke subsidievoorwaarden of prestatieafspraken aan het budget gekoppeld, dus gaat alles vaak naar dezelfde clubs en activiteiten. Om nieuwkomers een kans te laten maken, waagde Eijking zich aan de lastige klus om de subsidies te herschikken. Er komen nu subsidievoorwaarden en prestatieafspraken op basis van de in de nota vastgestelde uitgangspunten. 'Weesp Cultuurstad' is de noemer, 'Het verhaal van Weesp' de deler. Onder aan de streep blijken echter de financiële beperkingen. Aanvankelijk kwam er geen euro bij, maar op voorspraak van de WSP trek de gemeente Weesp voortaan jaarlijks 10.000 euro extra voor cultuur uit. Verder zet Eijking in op de mogelijkheden om financiering buiten de gemeente te vinden: een publiek-privaat cultuurfonds.

Krijgen we de situatie dat de ene activiteit iets moet inleveren om een andere activiteit te kunnen ondersteunen?

Mogelijk inleveren om nieuwe activiteiten mogelijk te maken

"Dat kan inderdaad. Het is aan de gemeenteraad om op basis van deze Cultuurnota de nieuwe subsidieverordening vast te stellen."

'Het verhaal van Weesp' is het motto. Krijgen activiteiten die met de historie van Weesp te maken hebben de voorkeur bij de subsidieverdeling?

Oude verordening zo strak dat groot deel cultuurbudget blijft liggen

"Als het op kiezen aankomt wel. In de visie staat dat we daar belang aan hechten."

Komt daar geen gedonder van?

"Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Iedereen die met cultuur te maken heeft, is hierbij betrokken geweest. Juist vanuit de cultuurwereld is de vraag naar ondersteuning van nieuwe initiatieven gekomen. Ik verwacht dat de praktische effecten in de praktijk reuze meevallen voor de gevestigde culturele belangen. De raad kan namelijk zeggen: alles wat goed is, laten we zo."

Waarom dan toch deze nieuwe opzet?

"Ik heb als wethouder van Cultuur hele goede initiatieven geen subsidie kunnen geven omdat de subsidievoorwaarden dat beletten. Ik vond dat dat moest veranderen. We hebben 25.000 euro per jaar beschikbaar voor incidentele culturele activiteiten, waar vaak meer dan de helft van blijft liggen vanwege die strikte verordening."

De gemeente wordt soepeler?

"Dan kunnen we ineens veel meer kanten op. Een mooie activiteit als het kamerkoorfestival kan ik volgens de huidige verordening niet ondersteunen. Straks wel. Daar komt bij dat gemeentelijke ondersteuning voor een organisatie vaak de mogelijkheden opent om ook bij andere subsidiefondsen aan te kloppen."

Aan welke nieuwe initiatieven is behoefte?

"We zien dat jongeren en Marokkaanse Weespers nauwelijks gebruikmaken van het cultuuraanbod in Weesp, dus ik hoop dat er initiatieven komen om deze groepen erbij te betrekken."

En verder?

"Verder staat in de Cultuurnota dat we meer aandacht willen besteden aan culturele educatie. Museum Weesp kan daarvan het coördinatiepunt worden. Ik stel mij voor dat zij programma's vaststellen voor basisscholen. Het hoeft natuurlijk niet, maar ik zou het een prachtig idee vinden om als doelstelling te hebben dat elke Weesper basisschoolleerling in zijn schoolcarrière minstens één keer het stadhuis en het museum gezien heeft."

Woonlasten versus landschap

Het station verbindt oud en nieuw Weesp, aldus Hilda Roland.

Van de lezers

Beter af bij Amsterdam

U bent burger en kijkt naar uw portemonnee. Waar zitten belangrijke verschillen? De woonlasten voor een eigenaar/bewoner zijn bij Gooise Meren hoger dan nu in Weesp. De woonlasten voor een eigenaar/bewoner zijn bij Amsterdam aanzienlijk lager dan nu in Weesp. De woonlasten voor huurders zijn in beide gevallen lager dan nu in Weesp. In Amsterdam gaan de gemeentelijke belastingen niet omhoog in 2018, daar verhoogt men enkel de toeristenbelasting. In Weesp en Gooise Meren zullen deze vast stijgen. Ons koopkrachtplaatje verbetert dus meer bij Amsterdam. Voor de burger ook handig: we houden een loket voor Burgerzaken in het geval van Amsterdam. Weesp kiest wat mij betreft dan ook zonder aarzelen voor Amsterdam.
Lineke Stok

Stad en landschap

Stad en landschap hebben elkaar nodig, maken gebruik van elkaar. De stad met fantastische voorzieningen, het landschap ruim en groen. Het landschap gaf de stad te drinken met het water uit de Vecht. Het landschap voedde de stad; akkers met groente en fruit, weides met vee. In het landschap bouwde de stedeling zijn buitenplaatsen. Het landschap heeft de stad verdedigd met forten, stellingen en linies, in dat landschap kan de stedeling recreëren. De stad en het landschap zijn organisch gegroeid, het is mooi als de stad en het omringend landschap met elkaar in balans zijn. De regio Gooi en Vecht kenmerkt zich door een kleinschalig cultuurlandschap met vestingstadjes en kunstdorpen, plassen, bossen en polders. Weesp maakt een belangrijk onderdeel uit van onze regio. Een regio met een rijke geschiedenis; forten, kastelen, havens. Een regio met veel water, veel natuur waar het heerlijk wonen is, goede scholen, fijne winkels, veel cultuur en veel verenigingen. In de 5e Nota Ruimtelijke Ordening lezen we dat onze regio een belangrijke ecologische schakel is tussen het Groene Hart en het Markermeer. Het is ook een nationaal belang deze regio groen te houden. Ik hoop dat de gemeenteraad nu kiest voor Gooise Meren als opstap naar uiteindelijk twee gemeentes in onze regio; de gemeente Vechtstad en de gemeente Gooistad. Vechtstad, aan de Vecht en Gooistad op de hogere en drogere gronden. Of één gemeente met een gemeenschappelijk belang onze regio verder te ontwikkelen tot een prachtig groen woon- en recreatiegebied. Een groene buffer tussen de stedelijke kernen; Amsterdam, Almere en Utrecht. Gemeente Gooi en Vecht, een sterke gemeente met 250.000 inwoners. Weesp, gemeente Vechtstad of Weesp, gemeente Gooi en Vecht, zal dan zeker Weesp blijven, een prachtig stadje waar de Amsterdammers altijd welkom zijn. Wij, Weespers, blijven natuurlijk veel gebruik van dat heerlijke Amsterdam, met al haar winkels, theaters, bioscopen, restaurants en bars. Hoe mooier wil je het hebben!
Niek Roozen

Benaming stationsgebied

Nu uit het zand in rap tempo nieuw Weesp verrijst, is het hoog tijd de betiteling van het stationsgebied te wijzigen, zeker nu dit voor nog meer stadgenoten een essentiële verbinding vormt tussen beide stadsdelen. Weg dus met de onjuiste, denigrerende benaming (en behandeling!) 'de achterkant van het station'! Ik stel voor deze te wijzigen in respectievelijk 'Entree Centrum' en 'Entree Noord'. En mogen we dan ook rekenen op een stevige facelift voor de noordzijde, tegelijk met het fatsoeneren van het Stationsplein bij Entree Centrum?
Hilda Roland

MS Fonds staat dinsdag op de markt met de Collecte 2.0

'Steeds minder cash op zak'

Acteur Thomas Cammaert bij de lancering van Collecte 2.0.

WEESP Deze week worden bij collectecoördinator Betty Spier de bussen voor de collecte van het MS Fonds in Weesp afgeleverd. Daar zitten twee nieuwe hypermoderne collectebussen bij: met een ingebouwd pinapparaat. "Spannend", vindt ze, want halen mensen inderdaad hun pinpas tevoorschijn? Ze hoopt van wel, want de opbrengsten met de muntgeldbussen lopen terug.

"De wil om te geven blijft, maar mensen hebben bijna geen kleingeld meer in huis", legt Spier uit. "Daarom heeft het MS Fonds samen met onder meer het KWF en Alzheimer Nederland geïnvesteerd in het project Collecte 2.0. Zij zijn enthousiast over het systeem. En volgende week gaan wij er dus mee op pad."

De collectanten van het MS Fonds staan volgende week dinsdag met de innovatieve bussen op de markt. Spier: "Mensen kunnen pinnen, contactloos betalen of gewoon geld in de bus stoppen. Indien gewenst spuugt het apparaat ook nog een bonnetje uit. De gever blijft trouwens ook in het geval van een digitale gift anoniem voor het goede doel. Je krijgt later dus niet nog eens acceptgiro's in de bus of zo."

De huis-aan-huiscollecte van volgende week gaat dit jaar in Weesp nog wel met de oude bussen voor (munt)geld. "Het gaat om een pilot. Wellicht worden in de toekomst alle bussen vervangen. Dan gaan we ook met de nieuwe bussen langs de deuren."

Spier is al 9 jaar coördinator van de collecte van het MS Fonds: "Ik kende iemand met MS. Hij is inmiddels overleden. Als iemand vraagt naar mijn motivatie, zeg ik altijd: ik doe dit voor Ab." Ze is er behoorlijk wat tijd aan kwijt: "Ik coördineer ook collectes in Diemen en Amsterdam. Het uittellen van al die bussen is de week erna nog een hele klus. Maar ik doe het graag."

Herinrichting Nieuwstad deel twee

Foto: André Verheul

WEESP Deel twee van de herinrichting van de Nieuwstad is begonnen. Tussen de Kippenbrug en de Wolleweversbuurt gaan alle straatstenen eruit. Voetgangers en fietsers moeten nu omlopen via de Achtergracht. Hoe de straat eruit gaat zien, is duidelijk als je kijkt vanaf de Pleinbrug. Daar ligt de fraaie nieuwe bestrating al. Nieuw zijn de parkeervakken langs het water in de lengterichting.

Mantelzorgers in de watten gelegd

Foto: Sjoerd Stoop

WEESP Met workshops en schoonheidsbehandelingen werden Weesper mantelzorgers vrijdag vertroeteld door leerlingen van het Casparus College. Deze verwendag moest hun zorgen even doen vergeten. Het was een geslaagde middag.

Voor ons kind met Down zijn deze reizen driedubbel feest'
'Ook met een handicap moeten op wintersport kunnen gaan'

SSO uit Weesp reist jaarlijks met speciale groepen naar Oostenrijk

Ook mensen met een beperking moeten kunnen wintersporten. De Stichting Samen Ontspannen organiseert speciale reizen voor deze doelgroep.

Met een maatje de piste af. Foto: Stichting Samen Ontspannen

WEESP Ze zijn de tel kwijt, maar Frank en Martine Bakker denken dat het komende de winter de 18e keer is dat hun dochter Ellen met de Stichting Samen Ontspannen (SSO) op wintersportvakantie gaat. "Zelfs toen ze een paar jaar geleden tijdens het skiën haar been brak, is ze de hele week gebleven. Naar huis gaan was geen optie."

Elke wintersportreis met SSO betekent voor Ellen Bakker (38) driedubbel feest. Vader Frank: "De kennismaking vooraf, de vakantie zelf en daarna een reunië: naar al deze gebeurtenissen wordt door Ellen verlangend uitgekeken."

Skiën met school
Zijn dochter heeft het syndroom van Down en ging als kind naar school op de Mozarthof in Hilversum. Frank: "Daar organiseerden ze ook wintersportvakanties en dat vond Ellen geweldig. Toen ze van die school af ging zijn we gaan kijken welke andere mogelijkheden er waren. Zo kwamen we uit bij SSO."

'Er wordt altijd een oplossing gezocht en ook gevonden'

'Enorm dankbaar werk'
Toen de stichting een jaar of zes geleden kampte met een tekort aan bestuursleden besloten Frank en Martine erin te stappen. Frank is nu penningmeester, zijn vrouw secretaris. "Het is enorm dankbaar vrijwilligerswerk. Het is zo'n mooie organisatie. Op elke deelnemer gaat een-op-een een begeleider mee. Die begeleiders moeten vrij nemen van hun werk, zijn dag en nacht in touw en betalen ook nog eens een eigen bijdrage. Dat zegt veel over hun motivatie en inzet."

85 deelnemers per jaar
Er zijn jaarlijks vier reizen: twee voor mensen met een verstandelijke beperking, een voor mensen met een lichamelijke beperking en een voor mensen met een lichamelijke en een verstandelijke beperking. In totaal gaan er jaarlijks 85 mensen mee. Het gaat om deelnemers vanuit het hele land en van alle leeftijden (wel 18+).
Altijd een oplossing
Frank: "Het mooie is: wat die beperking ook inhoudt en welk probleem zich ook voordoet: er wordt altijd een oplossing gezocht. En nog belangrijker: die wordt ook altijd gevonden." Deelnemers kunnen zowel zelfstandig skiën als gebruikmaken van speciale hulpmiddelen. De SSO beschikt over bi-uniques, zitski's en dualzit-ski's. Wie niet wil of kan skiën kan langlaufen en/of sneeuwwandelingen maken. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk: met gezamenlijke maaltijden, speeltjes, uitstapjes en natuurlijk après-ski.

Aangepast hotel
De reis gaat per (rolstoel)bus, die de hele week ter beschikking van het gezelschap staat, het verblijf is in een aangepast hotel en bij de pistes is geïnstrueerd liftpersoneel aanwezig. Deelname aan een wintersportreis van SSO kost 930 euro, dit is exclusief skipas, reisverzekering, materiaalhuur en zakgeld. Aanmelden kan via www.samenontspannen.nl. De reizen vinden plaats tussen begin januari en half februari 2018.

www.samenontspannen.nl

Blamage voor FC Weesp

WEESP Een blamage voor FC Weesp: de Weesper zondagtweedeklasser werd afgelopen weekend uit het bekertoernooi geknikkerd door Altius, dat zowel een klasse lager als op zaterdag speelt. De Hilversumse 'cupfighter' was met 2-4 een maatje te groot voor een zwalkend FC Weesp.

FC Weesp had vooraf kunnen verwachten dat het een zware klus zou worden tegen Altius. De Hilversummers reikten afgelopen jaar nog knap tot de halve finale.

FC Weesp kwam voor rust tot twee keer toe op voorsprong, maar zag Altius steeds terugkomen. Na de 2-2 zette Altius meer aan en maakte FC Weesp geen kans. Een tegenvaller voor FC Weesp was ook nog het geblesseerd wegvallen van een van de spelers vlak voor de slotfase. FC Weesp-trainer Mario Rijnsburger had al drie keer gewisseld, waardoor FC Weesp met een ondertal verder moest. Toen bleek dat FC Weesp helemaal een maatje te klein was.

We Have mist scherpte

WEESP Een gebrek aan scherpte, vooral met het afronden van kansen, heeft We Have afgelopen weekend de kop gekost tegen Vido. De Weesper handbalsters verloren met 22-23.

We Have en Vido gingen lang gelijk op. We Have had het geluk dat ook Vido veel kansen miste. Na de eerste helft stond het 12-13.

Na de rust bleef het spannend. Vido kon heel even weglopen, maar We Have kwam weer terug. Toch kwamen de Weespers net tekort voor een goed resultaat.

Argus komt tekort

WEESP De korfballers van Argus hebben afgelopen weekend hun eerste zaalkorfbalduel van het jaar verloren. De Weespers kwamen met 12-15 tekort tegen SDO.

Argus begon sterk en kwam voor rust op een voorsprong te staan. Na de rust stokte de Weesper aanvalskracht doordat de tegenstander goed stond te verdedigen, waardoor SDO terug kon komen. SDO kon op het laatste moment verder weglopen en won.