WeesperNieuws

17 juni 2015

WeesperNieuws 17 juni 2015


Raad wil minder subsidie en hogere eigen bijdrage

Foto: Lisa van Dorp

WEESP - Verenigingen, organisaties en activiteiten die subsidie van de gemeente ontvangen, moeten het in de toekomst mogelijk met minder of zonder gemeentelijke steun zien te rooien. De gemeenteraad heeft aangekondigd de subsidies voor sport, jeugd, cultuur, recreatie en toerisme tegen het licht te houden.

In de loop der jaren is er een divers landschap ontstaan van gemeentesteun: beslissingen die jaren geleden prima waren, maar nu heroverweging behoeven. Omdat er bijvoorbeeld veel minder leden bij de betreffende club zijn. Of er ongemerkt te veel dezelfde initiatieven gesteund worden terwijl andere geen kans maken. De raad wil dat subsidieland nu gaan aanharken. Daarbij gaat het om directe en indirecte subsidies. Een voorbeeld van een indirecte subsidie is dat de gemeente een deel van de accommodatiekosten voor haar rekening neemt.

Penningmeesters
Concreet betekent het dat penningmeesters die tot nu toe jaarlijks een bijdrage uit de gemeentekas mochten bijschrijven, daar niet meer als vanzelfsprekend op kunnen vertrouwen. Ze zullen andere inkomstenbronnen moeten aanboren of een grotere bijdrage van hun leden of deelnemers vragen. Het gaat om sportclubs, maar ook jongerenactiviteiten van bijvoorbeeld Versa. "Onderzocht moet worden of voor sommige activiteiten een grotere (financiële) bijdrage van de inwoners kan worden gevraagd", zo staat in de Kadernota, een toelichting op de bezuinigingsopties. Ook subsidies voor cultuur, recreatie en toerisme moeten opnieuw integraal bekeken worden. De raad: "Burgerparticipatie dient groter te worden om de kwaliteit van de activiteiten te behouden."

Bezuiniging
Aanleiding voor dit alles is een dreigend tekort op de begroting. Voor het komende jaar moet Weesp negen ton bezuinigen op de structurele uitgaven. Een kritische blik op de subsidiepot is slechts een van de maatregelen die de raadswerkgroep voorstelt. Er ligt een lijst van in totaal 18 maatregelen om geld te besparen en inkomsten te verhogen. Meer daarover op pagina 15.

Feestelijke opening clubhuis hockeyers

Zaterdag werd het mooie nieuwe clubhuis van de MHCW feestelijk geopend. De hockeyers waren finaal uit hun oude clubhuis gegroeid, maar hebben nu een fraai nieuw clubgebouw kunnen openen. Dat is bereikt met zelfwerkzaamheid en eigen fondsen, maar ook dankzij een belangrijke incidentele financiële bijdrage van de gemeente. Ook voor de meeste andere sportclubs was de gemeente de laatste jaren gul. Er breken nu andere tijden aan. Om te bezuinigen op structurele uitgaven gaat de raad de subsidies in sport, cultuur en welzijn tegen het licht houden.

Inbrekers aan de haal met zonnebrillen

WEESP - Bij een inbraak bij Carriere Optiek aan de Nieuwstraat zijn in de nacht van maandag op dinsdag diverse zonnebrillen buitgemaakt. Drie jongens met een scooter zijn gezien, zo laat de politie weten.

De inbraak vond plaats rond 02.30 uur. Bij een deur werd een raam ingeslagen, binnen werd de zaak doorzocht. De dieven waren specifiek uit op zonnebrillen.

De politie hoopt dat er getuigen zijn en verzoekt mensen die iets hebben gezien of meer weten zich te melden. De politie is bereikbaar op 0900-8844. Anoniem tips geven kan via 0800-7000.

9,6

miljoen euro heeft de gemeente Weesp in de algemene reserve

Weerbericht

Licht wisselvallig en koel zomerweer
De astronomische zomer begint zondag, maar liefhebbers van warm zomerweer moeten voorlopig nog geduld hebben. Het Azorenhogedrukgebied trekt zich vanaf donderdag terug. Zwakke fronten van een Scandinavisch lagedrukgebied kunnen het Noordzeegebied bereiken. Met een noordwestenwind hebben we te stellen met een koel en lichtwisselvallig weertype.

Donderdag en vrijdag
Voor donderdag wordt meest half tot zwaar bewolkt weer verwacht. De zon kan af en toe schijnen, maar met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind voelt het fris aan. Het maximum blijft steken bij 15 à 16 graden. Vrijdag verandert er weinig, al neemt de kans op een bui wel toe. Het wordt zo'n 17 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind.

Het weekeinde
Ook in het weekeinde houden wolkenvelden de lucht soms grijs met kans op een bui, maar er kunnen ook dan gaten in de bewolking vallen. Dat biedt ook wat ruimte voor de zon. De wind is matig uit west tot noordwest. Het is koel met zaterdag een maximum van 16 à 17 graden, zondag een graadje hoger. De 'normale' waarde voor eind juni bedraagt 20 à 21 graden.

Weetje
Het lente van 2015 is zeer zonnig en droog verlopen, maar door overheersend noordwesten- tot noordenwinden ook vrij koel. Doordat er al sinds maart te weinig regen is gevallen is er sprake van droogte. Het droogste groeiseizoen was die van 1976. Die droge lente werd toen gevolgd door een kurkdroge en snikhete zomer. Daar is nu voorlopig nog geen sprake van.

Mantelzorg

WEESP - Hoe zouden mantelzorgers beloond willen worden voor hun inzet? Die vraag legt de gemeente voor aan de mantelzorgers zelf tijdens een bijeenkomst over mantelzorg.

Deze bijeenkomst is op 25 juni vanaf 17.45 uur in het stadskantoor. Ook andere zaken komen tijdens deze bijeenkomst aan de orde.

Schansen moeten groene stadsparken worden

Beetje zoals de Theetuin op de Ossenmarkt

Minder hoge bomen en verhoogde paden, dat is het idee voor de schansen. Foto: Christian Pfeiffer

door Christian Pfeiffer

WEESP - Er is een nieuw schansenplan. Het staat in schril contrast met alle eerdere plannen die voor de vestingwerken zijn gemaakt. Groen en natuur staan centraal.

Een visie voor de komende 15 jaar. Zo noemt het college van B en W de plannen. Een echt plan is het ook niet meer te noemen. Het is meer een handvat voor het onderhoud. 42 belanghebbenden zijn tot deze ideeën gekomen in brainstormsessies die het afgelopen jaar zijn gehouden. Opvallend is dat er veel ruimte is voor groen en dat alle ideeën om de vestingwerken te reconstrueren zijn losgelaten. De natuur staat nu centraal, en niet de historie.

Interessant idee voor betonnen muur Nieuwe Achtkant.

Nieuw plan is eigenlijk geen plan meer, maar meer een handvat

Een beetje zoals de Theetuin. Dat is meteen het beeld dat opkomt als je de plannen doorleest. De schansen als mooi onderhouden stadsparken met bloemige struiken en minder rommelig. Om te spelen, te wandelen, te zonnen of de hond uit te laten. Niet zo gek overigens dat het beeld van de Theetuin komt bovendrijven, de naam van landschapsarchitect Niek Roozen (en beheerder van de Theetuin) wordt prominent genoemd als meedenker van de nieuwe plannen.

Minder hoge bomen die beter passen bij de het historische verleden van de schansen en wat 'opstrakken' van de oude vestingwallen zijn onderdeelvan de nieuwe visie. Leuk idee is om de wandelpaden iets verhoogd te maken, zodat toch een beetje het idee van de oude vestingwallen blijft bestaan. Maar het is weinig spectaculair. De grootste wijzigingen zijn er voor schans De Nieuwe Achtkant. Daar moeten meer bomen komen om de mislukking van de reconstructie van die schans te verbloemen en moet het grijze kunstwerk in tweeën.

Schansendiscussie sleept zich al jaren voort in de Weesper politiek

Er wordt al jaren gesproken over het opknappen van de drie schansen van Weesp. Vorig jaar sneuvelde het plan voor een uitgebreide reconstructie van de Draaier- en Bakkerschans (bij de Achtergracht en Achter 't Vosje). Die schansen moesten sterk gaan lijken op de eerder gereconstrueerde schans De Nieuwe Achtkant. Maar juist die reconstructie wekte veel weerstand op. En dus veegde de gemeenteraad het plan vorig jaar van tafel. De tonnen subsidie die door de provincie Noord-Holland waren betaald, moesten worden teruggestort.

Over het nieuwe schansenplan praat de gemeenteraad dinsdag voor het eerst. Woensdag 1 juli wordt de definitieve beslissing genomen.

Vlam in de pan bij cateraar

WEESP - De brandweer heeft maandag geholpen nadat bij een cateringbedrijf aan de Pampuslaan de vlam in een pan met olie was geslagen. Medewerkers wisten het brandje zelf te blussen.

Het ging mis rond de klok van half drie, maar door snel optreden van de aanwezige medewerkers kon erger worden voorkomen. De brandweer hoefde alleen nog te controleren of alles echt uit was; dat bleek het geval.

Drs. P schreef hét gedicht over Weesp

WEESP - Drs. P is overleden. De dichter schreef het leukste en mogelijk ook bekendste gedicht dat ooit gemaakt is over Weesp.

'Hep is niep lipperair, wap u hier leesp
Maar rijmp dan poch maar smeppeloos op Weesp.'

Drs. P overleed zondag op 95-jarige leeftijd, maakte zijn uitgever bekend. Hij had overigens gelijk: er rijmt niets op Weesp.

Asbestalarm Jacobstraat

WEESP - Alarm in de Pieter Jacobstraat vrijdagochtend. Bij de sanering van asbest kwam een wolk met stof vrij. Er bleek niks aan de hand.

Buurtbewoners schrokken toen rond elf bij een asbestsanering ineens een wolk met stof de straat in dreef. De asbestsaneerders liepen met speciale pakken in de wolk rond.

Deze combinatie was voor de buurt het signaal om de hulpdiensten in te schakelen. Die deden een aantal metingen, maar vonden geen asbestresten in de lucht. Waarschijnlijk kwam het stof tussen de asbestplaten vandaan.

Weesp stijgt naar plaats 30

WEESP - Weesp is gestegen in het jaarlijkse Elsevier-onderzoek naar de economische prestaties per gemeente. Weesp staat in 2015 op plaats 30. In 2013 was dat plaats 37.

Het jaarlijkse onderzoek op basis van 40 indicatoren maakt de economische prestaties van alle 400 gemeenten onderling goed vergelijkbaar. In de top 50 staan verder geen gemeenten uit de Gooi- en Vechtstreek.

Geduld van Ian beloond met snoek en baars

Foto: Eric van Klaveren

WEESP - De Algemene Weesper Hengelaarsbond trok zaterdag met jongeren door Weesp in het kader van 'streetfishing'. Bij deze vorm van vissen wordt er niet gevist vanaf een vaste plek, maar trekt de deelnemer door de stad om in binnenwateren roofvissen te vangen. Gezien de mate van begroeiing van waterplanten en de vele boten in het centrum werd er nabij het centrum vanuit bootjes gevist. De vangsten lieten op zich wachten. Het geduld van Ian van Kolfschoten werd beloond met een baars én een snoek. Hij was hiermee de winnaar van de wedstrijd.

Jan Calis

Bestuurslid speeltuin Don Bosco
Weesper sinds 2008
53 jaar

Zaterdag een midzomernachtfeest in Don Bosco?
"Veel kinderen en hun (groot)ouders worden gelukkig van een bezoek aan Don Bosco. Ons Midzomernachtfeest van 16.00 - 21.00 uur sluit naadloos aan bij de geluksroute: Juf Kim komt voorlezen, er is een speurtocht en er zijn marshmallows voor op de barbacue."

Wat is jouw favoriete speeltoestel?
"De airtrampoline."

Wat is je beste eigenschap?
"Ik ben hulpvaardig en betrokken. De spin in het web."

En je slechtste?
"Soms te opvliegend en ik kan lang van stof zijn."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat ik de lekkerste tiramisu al limone kan maken."

Met wie wil je een goed gesprek?
"Ik had graag mijn beide opa's en mijn moeders moeder eens willen ontmoeten."

Trots op?
"Mijn erelidmaatschap van 'Le Champion', de grootste duursportvereniging."

Favoriete plek in Weesp?
"Het bankje bij de sluisbrug. Zat hier voor het eerst met mijn vrouw Tjitske toen we besloten in Weesp te gaan wonen."

Welke poster hing er boven je bed?
"Sinead O'Connor."

Leuke jeugdherinnering?
"Als 11-jarige viel ik met mijn vader in bij een klaverjastoernooi: ik won de prijs voor de meeste marsen en kwam thuis met een fles jenever!"

Favoriet vakantieland?
"Italië, tutto is fijn daar."

IJsje of snack?
"Amarena en brownies van IJssalon Nelis."

Als je een dag burgemeester was?
"Dan zou ik zorgen voor meer aandacht en middelen voor jeugd- en ouderenzorg."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"De Weesper Boekhandel. Ik bewonder de vastberadenheid van Nathalie Scheffer om vast te houden aan haar droom."

D66 Weesp stuurt aan op onafhankelijk onderzoek kerk

Volg het Politiek Plein live via WeesperNieuws.nl

De Laurentiuskerk: er is nog veel onduidelijk. Foto: Christian Pfeiffer

WEESP - D66 Weesp stuurt aan op een onafhankelijk gemeenteonderzoek naar de toekomst van de Laurentiuskerk. Fractievoorzitter Christian Zierleyn wil openheid.

Volgens Zierleyn is er nog veel onduidelijk rondom de kerk, het verkoopproces aan Van Vliet en de technische staat van het gebouw. Hij hoopt daar woensdag op het Politiek Plein een antwoord op te krijgen.

D66 is daarom voorstander van een onafhankelijk onderzoek naar deze zaken. Of er vanuit de andere partijen in de gemeenteraad steun is, is nog niet duidelijk.

In het stadhuis wordt vanavond (woensdag 17 juni) het Politiek Plein over de Laurentiuskerk gehouden. Verhinderd? De discussie is vanaf 20.00 uur live te volgen via de website WeesperNieuws.nl. Ook doet de redactie met nieuws en foto's verslag van deze avond.
Het Politiek Plein is een openbare discussie tussen Weespers en de gemeenteraad. Dit keer staat de toekomst van de Laurentiuskerk centraal. Daar beslist de gemeenteraad op 1 juli over.

Man vernielt opnieuw garageboxen

WEESP – De 31-jarige Weesper die vorige week werd opgepakt omdat hij ramen van garageboxen had ingeslagen, is weer aangehouden voor hetzelfde vergrijp.

De politie kreeg dinsdagochtend vroeg de melding dat de man weer bezig was aan de Frans Halsstraat. Weer werd de man in verwarde toestand aangetroffen, net zoals vorige week. Hulpverlening voor de Weesper is ingeschakeld.

J'adore Beauty opent deuren in Slijkstraat

WEESP - Beautywinkel J'adore Beauty is open in de Slijkstraat. De salon zit in een deel van het oude Expert-pand.

Het is een winkel gespecialiseerd in beautyproducten en daarnaast ook schoonheidsbehandelingen. De afgelopen twee maanden is er hard gewerkt: het winkelpand is volledig verbouwd.

J'adore Beauty is zes dagen per week open, van maandag tot en met zaterdag. Het was vorige week bij de opening van de winkel meteen druk.

Menselijke fout oorzaak storing

WEESP - De stroomstoring van maart, waardoor Weesp en een groot deel van Noord-Holland 's ochtends zonder stroom zaten, kwam door een mankement en een menselijke fout.

Dat heeft netbeheerder TenneT bekendgemaakt. Door het mankement en de fout viel een hoogspanningsstation in Diemen uit en hadden zeker een miljoen huishoudens geen stroom. Ook in Weesp was er een uur geen stroom vanwege de storing.

Weesper brandweerauto in Argentinië

Een tweede leven in Argentinië. Foto: Brandweer Weesp

WEESP - Een tweede leven voor de oude brandweerwagen '837' in Argentinië: de wagen die in Weesp vanwege bezuinigingen moest wijken, doet nu dienst in Zuid-Amerika.

Brandweer Weesp heeft foto's van de wagen gepost op hun Facebook. De brandweerauto wordt gebruikt in General Pacheco, een stad die is gelegen in de provincie Buenos Aires. Het voertuig is in dienst van een bedrijfsbrandweer en rukt ook uit voor de gemeente. De 837, de 2e tankautospuit, ging begin 2014 uit dienst in Weesp.

Web topvijf

1. Veel klachten van Open Air
2. Wispe mogelijk in toren kerk
3. Hockeyers openen nieuw clubhuis met feestje
4. Drs. P schreef hét gedicht over Weesp
5. Wethouder: 'Cuypersplan niet reëel'

Modelwoning in Weesp om langer zelfstandig te wonen

'Ik blijf altijd uitgaan van wat nog wél kan'

Caroline Vink met een eigen oplossing: een pan met een hengsel die ze met één hand kan optillen. Foto: Marieke van Veen

door Marieke van Veen

WEESP - Caroline Vink (weet u nog: van de Radio Weesp-actie Hulphond Viktor in 2012) komt met een ambitieus project. Haar huis in Aetsveld wordt een modelwoning met aanpassingen, hulpmiddelen en zelfbedachte oplossingen voor mensen met een handicap of ziekte. Vanuit het hele land mogen mensen bij haar langskomen om handige snufjes uit te proberen. Het doel: zo lang mogelijk een zelfstandig leven voor iedereen.

Hoe is dit project ontstaan?
"Ik heb multiple sclerose en door een ongeval is mijn situatie nogal verslechterd. Tijdens een lange wandeling langs de Kanaaldijk was het hard gaan regenen. Terwijl ik onder een boom stond te schuilen liet ik mijn hulphond Viktor lekker zijn gang gaan. Op een gegeven moment zag ik hem in de jachthouding staan. Hij had een eendenfamilie in het vizier. Dat leek me geen goed plan, dus ik probeerde me om te draaien, maar mijn rechterarm hing nog achter de rolstoel. Zowat alles dat kon afscheuren, is afgescheurd. De artsen konden niet veel meer doen. De pezen en spieren waren door mijn ziekte al dusdanig aangetast dat herstel niet meer mogelijk was. Na diverse operaties kan ik gelukkig met mijn rechterhand nog wel mijn rolstoelblad bedienen, maar verder is die arm zijn functie kwijt."

Rondneuzen

Mensen met een fysieke beperking zijn welkom om in het huis van Caroline Vink aanpassingen, hulpmiddelen en handige snufjes te komen bekijken. Kijk hiervoor op de Facebookpagina Aangepast Wonen, waarop de Weespse met foto's, filmpjes en recensies informatie geeft over uiteenlopende toepassingen en oplossingen. Ook bedrijven die interesse hebben in deelname aan het project worden uitgenodigd contact op te nemen.

'Op social media schrijf ik recensies en deel ik handige snufjes'

Dat was vast een erg bittere pil...
"De eerste tijd was ik inderdaad flink kwaad. Ik heb mijn armen juist zo nodig. Maar al snel kwam mijn vechtlust weer bovendrijven. Sinds de diagnose kijk ik altijd vooral naar wat ik nog wél kan. In die zin dat ik de moed erin houd, maar ook door te zoeken naar oplossingen. Nu mijn arm is uitgevallen, heeft mijn huis nieuwe aanpassingen nodig. Daarom bracht ik een bezoek aan Het Dorp in Arnhem. Daar staan modelwoningen en een daarvan heeft een roterende keuken, die zou voor mij ideaal zijn. Maar wat me vooral opviel was dat die geweldige huizen niet werden bewoond."

En dat bracht jou op een idee?
"Al op de terugweg in de auto begon het te borrelen. Waarom moeten wij zo ongelofelijk hard vechten voor de juiste aanpassingen, terwijl bedrijven in twee woningen de meest handige dingen willen plaatsen zonder dat daar iemand gebruik van maakt? Ik ben een projectplan gaan schrijven en ben bedrijven gaan benaderen. Een heel spannende tijd, maar het duurde niet lang voor ik de eerste positieve reacties had. Bedrijven die meewerken doen dat ieder op een andere manier en onder andere voorwaarden. Het einddoel is dat ik straks in een modelwoning woon waar mensen aanpassingen, hulpmiddelen en zelfbedachte oplossingen kunnen komen kijken en uitproberen. Op Facebook heb ik de pagina 'Aangepast Wonen' aangemaakt; daarop schrijf ik recensies en deel ik handige snufjes."

'Sommige problemen zijn heel goedkoop en simpel op te lossen'

Wat kunnen mensen al bij jou komen bekijken?
"Een waterdichte vloer met met veel grip voor rolstoelen en hulphonden, een systeem waarmee je lampen en apparaten draadloos kunt bedienen, een robotstofzuiger, een dubbele paraplu die ook je rolstoel droog houdt... En dan zit ik nog in de opstartfase, hè? Als de ambtelijke molen van de gemeente Weesp een beetje meewerkt, is hier straks ook die roterende keuken te zien. Daarnaast heb ik tal van handigheidjes toegepast zoals een uitschuifbare zeef voor op de gootsteen, en soms heb ik die ook zelf ontwikkeld, zoals een pan met een hengsel. Ik ben ook nog met tal van dingen bezig. Ik heb een elektrisch plateau gevonden waarmee ik straks mijn koelkast in hoogte kan verstellen zodat ik ook bij de onderste schappen kan. En ik ben aan het kijken of ik van een draaiplateau voor etalagepoppen een draaibare kast kan maken."

Je lijkt wel een uitvinder!
"Ik denk altijd in oplossingen. Nu nog meer dan ooit, vanwege dit project. Natuurlijk ga ik vooral uit van mijn eigen situatie, maar veel van de aanpassingen die handig zijn voor mij, zijn dat ook voor anderen. Ik wil ook graag meedenken over een specifiek probleem. Soms is een oplossing heel goedkoop en simpel, maar moet je er gewoon even opkomen. Ik vind het heel spannend allemaal. Ik krijg hier heel veel energie van."

Column

Vreemdelingen

Stefan belt met zijn vriend, de saxofonist Jan Kooper die sinds kort in Weesp woont.

'De toren trekt vanzelf scheef, als de toren van Pisa'

Jan: "Jan."
Stefan: "Jan! Heeft iemand wel eens tegen jou gezegd: Weesp, waar ligt dat eigenlijk?"
Jan: "Ja, meerdere malen."
Stefan: "Ik had het afgelopen week ook weer. Soms denk ik dan: bestaat Weesp eigenlijk wel?"
Jan: "Op het bord bij de VVV las ik: 'informatie voor vreemdelingen'. In Amsterdam zeggen ze 'bezoekers'."
Stefan: 'En ken je de meeste namen van de cafés al in Weesp?"
Jan: "Bijna Thuis, Natte Krant, Toeters en Bellen..."
Stefan: "En 't Helletje!!"
Jan: "Laten we er nou maar gemakshalve van uitgaan dat Weesp bestaat, want wij wonen er! En het feit dat er nog steeds mensen zijn die dat niet weten maakt het tot een wonderlijke plek, waar bezoekers nog vreemdelingen zijn."
Stefan: "Een buitengewone plaats aan de Vecht waar nog grootse bouwplannen worden platgelegd omdat de heikikker niet gevonden is."
Jan: "Weesp, waar ik woon tussen de vuilstort en een begraafplaats, uitkijkend op die schitterende Vecht."
Stefan: "Weesp met zijn gouden gehaktballen van slager Van Donk."
Jan: "Weesp, waar tuinkabouters nog gewoon op straat kunnen leven en als er iets mee gebeurt het een 'plaats delict' wordt genoemd."
Stefan: "Weesp met Dave, Chantal, Corry, Hans, Kees, Bert, Leo, Lars en Dirk Oorbel!"
Jan: "Dirk Oorbel?"
Stefan: "Ja, Dirk Oorbel, met die prachtige grote oorbel van voorheen Café de Oorbel."
Jan: "En Weesp met de Laurentiuskerk."
Stefan: "Laurentiuskerk??"
Jan: "Ja, de Laurentiuskerk; zonder bemoeienis trekt de toren vanzelf scheef, als de toren van Pisa."
Stefan: "Maar dat trekt dan weer 'vreemdelingen' aan."
Jan: "We gaan er gewoon van uit dat Weesp bestaat."
Stefan: "En als mensen niet weten waar het ligt, dan zeggen we gewoon: ga alsmaar rechtdoor, dan kom je er vanzelf!"
Jan: "Zo is het."
Stefan: "Fijn gesprek, dag Jan .. hou vol!"
Jan: "Hou vol!"

Genieten van mooi tennis op Open Tennis Toernooi

WEESP - Wie wil genieten van een mooie pot tennis kan zijn of haar hart ophalen bij de Weesper Tennis Club. Dit weekend start namelijk het Corendon Weesper Open Tennis Toernooi. Zondag 28 juni is de finaledag.

Met 240 inschrijvingen belooft het open tennistoernooi een week lang mooie wedstrijden. Het Weesper toernooi trekt fanatieke spelers uit de hele regio, maar ook zijn er volop Weesper tennissers die de competitie zullen aangaan in verschillende categorieën. WTC belooft er ook voor de toeschouwers een groot festijn van te maken met activiteiten en zelfgekookte maaltijden voor zowel spelers als gasten.

De vrijdag voor het finaleweekend kondigt de club een demonstratiewedstrijd van toptennissers aan. Wie er precies komt is nog niet zeker, maar namen als Thomas Schoorel en Robin Haase zijn al gevallen. Zeker is wel dat Weesper tennisser Stijn Rademaker, voormalige trainer bij WTC Nico Schlosser en Paul Dogger (200 ATP) van de partij zullen zijn.

Doorstroming bij Driemond?

Komend jaar wordt kruispunt Geinbrug ingrijpend veranderd

Deze voorkeursvariant toont hoe Gein Noord en Gein Zuid worden samengevoegd alvorens ze op de kruising uitkomen. Witteveen+Bos

WEESP - Ook vanmorgen weer bij Tong Ah of De Uitkomst aangesloten in de ochtendfile op de N236? Net als gisteren, de week daarvoor, de week dáárvoor en waarschijnlijk ook morgen? Hopelijk verdwijnt de werkdagelijkse ergernis hier en op de terugweg als het kruispunt bij Driemond is heringericht.

De provinicie Noord-Holland heeft de werkzaamheden aan dit deel van de provinciale weg al aangekondigd op borden langs de weg. De werkzaamheden zijn volgens het bord in mei al gestart, maar veel is daar nog niet van te zien. In juli 2016 moet alles zijn afgerond. Totale kosten: 10,6 miljoen euro. Geen eenvoudige klus, want bij Driemond komen vijf autowegen en twee vaarwegen samen in een gebied dat bol staat van het landschappelijk schoon.

Centraal staat de reconstructie van het kruispunt bij Driemond. De vijf autowegen die hier samenkomen worden teruggebracht tot vier. Dat wordt bereikt door beide weggetjes langs 't Gein (Noord en Zuid) vlak voor de kruising te laten samensmelten. Met de vrijliggende fietspaden erbij levert dat op het eerste gezicht nog best een ingewikkeld circuit op. Toch is het straks allemaal een stuk veiliger, stelt de provincie. Het huidige kruispunt voldoet namelijk niet meer aan de eisen van verkeersveiligheid. In de nieuwe situatie is sprake van een volwaardig viertakskruispunt en dat geeft meer overzicht. Op de N236 komen aparte opstelstroken voor het afslaande verkeer, ondersteund met verkeerslichten. De in zeer slechte staat verkerende Geinbrug wordt vervangen door een bredere brug, waardoor het voor de automobilist ook optisch allemaal prettiger (veiliger) is. Dat alles moet de doorstroming verbeteren.

Weesperbrug
Er gaat nog meer gebeuren. Zo wordt het fietspad verbreed tot 3,5 meter. De inrit voor de huizen en Viks langs de provinciale weg wordt eenrichtingsverkeer en sluit aan op het kruispunt via de nieuw aan te leggen ventweg. Deze weg krijgt een lange drempel om het verkeer af te remmen tot 50 km/u. Voor de bushalte Geinbrug komt een veilige oversteek vanaf de ventweg. Als sluitstuk worden ook de aansluitingen van de N236 aan beide zijden van de nieuwe Weesperbrug uitgevoerd. De rijbaan en het fietspad worden verbreed en opnieuw geasfalteerd.

Op ruim 20 locaties is zaterdag geluk te vinden

Van schoonheidsbehandelingen en massages tot hartknuffels en koeienyoga

De initiatiefnemers van Geluksroute Weesp. Foto: Ruth van Kessel

door Ruth van Kessel

WEESP - Geluk zit in kleine dingen, maar vooral geluk delen maakt gelukkig. Vanuit deze overtuiging organiseert een groepje Weespers aanstaande zaterdag (20 juni) de eerste Geluksroute in Weesp.

Waar word jij gelukkig van en wil je delen met anderen? Om deze vraag draait het bij Petra Feddema, Ti Fens, Karin Boode, Akke Klijnstra en Kim Philips-van Buren, die het landelijke initiatief naar Weesp haalden. Feddema was al eerder geluksbrenger: "Voor de editie Weesp deel ik hart-tot-hartknuffels uit. Als ik op deze manier al één iemand kan raken, is voor mij de dag geslaagd."

Paul en Nadine willen met Weespers het Gelukspel spelen.

Op een plattegrond, op te halen bij een gelukspunt, staat aangegeven welke Weespers zich hebben aangemeld als geluksbrenger en waar ze te vinden zijn. Bezoekers, ofwel de geluksplukkers, stellen hun eigen programma samen. Er is op 21 verschillende locaties in Weesp iets te doen. Een greep uit het aanbod: Bij Boerderij De Groene Griffioen is een yogasessies voor koeien. Bij Ingrid Dokter kunnen mensen haar kat Harry aaien, bij Versa Welzijn is er een chocoladefondue en bij Louky Schone kan men een Steinwayvleugel bespelen. Feddema: "Wij creëren de gelegenheid, het is aan Weespers zelf om er invulling aan te geven."

Beautybehandelingen
"Leuk, daar doen we aan mee!:", was meteen de reactie van Sandra Pels van Beauty Boulevard Weesp. Alle leden van haar team waren ook laaiend enthousiast en geven die dag gratis schoonheidsbehandelingen weg. Want: "mooi maakt gelukkig." Speedbeauty, zo noemt Pels de korte schoonheidsbehandelingen: nagels lakken, een haarkleuradvies, tips van de pedicure. "Het kan allemaal", lacht Pels. "Wij weten ook nog niet goed wat we kunnen verwachten, het is immers de eerste keer."

Stoelmassages
Désiré van Walree stelt zaterdag haar massagepraktijk Desired Balance open en geeft samen met Marian Doorn gratis stoelmassages en Japanse gezichtsmassages weg. "Massage maakt een mens rustiger, gelukkiger en gezonder. Voor mij als masseur is er niets heerlijker dan te merken dat mensen zich na afloop beter voelen. Massage is een manier om met elkaar in contact te komen, daar voelt elk mens zich beter bij." Tijdens de Geluksroute laat Van Walree mensen kennismaken met Japanse gezichtsmassage: "Dat geeft een opkikker waar je dagen op kunt teren."

Geluksspel
Paul Basset en Nadine van der Sluis dagen geluksplukkers uit om het Geluksspel te komen spelen. Volgens Basset is de verrassing een onderdeel van het geluk en daarom wil hij niet te veel loslaten over het spel. "Het wordt in ieder geval lachen", verheugt de Weesper zich. "En alleen al daarom gelukverhogend." Zelf wordt het stel erg blij van reizen: "Vijf weken per jaar maken we reizen over de hele wereld op de fiets, een manier van onderweg zijn die door niets wordt overtroffen."
Voor het volledige programma zie www.geluksroute.nu/editie/weesp.

Summerschool

Zone 1380 start een Summerschool voor kinderen van 9+. De deelnemers krijgen een of twee weken lang elke werkdag vier uur theaterles en sluiten af met een voorstelling. De Summerschool is gratis voor leerlingen. Niet-leerlingen die zich inschrijven mogen ook gratis meedoen. Zondag 28 juni is er een gratis auditie/proefles. Aanmelden via www.zone1380.nl.

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente
Zondag 21 juni 10.00 uur
Grote Kerk
ds. W.J. Lamfers

Zondag 21 juni 19.00 uur
Grote Kerk
Gereformeerde Bond
ds. P.G. Oskamp

Parochie van Levend Water
Vrijdag 19 juni 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Zondag 21 juni 10.00 uur
H.H. Laurentius en Maria
Magdalenakerk
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

Dinsdag 23 juni 10.00 uur
Kapel
Woord & Communieviering
J. van Meeteren

NPB
Deze week geen dienst

Evangelische Gemeente
Zondag 21 juni 10.00 uur
OAZ-gebouw
H.P. Stolk

Weesper zoekt Sportmaatje

WEESP - De Vrijwilligerscentrale van Versa is voor Sherpa op zoek naar een Weesper die met een plaatsgenoot wil wandelen, joggen of fietsen.

Het betreft een verstandelijk beperkte man van 41 jaar. Belangstellenden kunnen langskomen tijdens het inloopspreekuur van de vrijwilligerscentrale, elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur in Gebouw Papelaan 99.

zaterdag 20 juni

Groene Griffioen

Kom lekker naar de boer op zaterdag 20 juni. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom op biologisch melkveebedrijf De Groene Griffioen aan de Lange Muiderweg 18a. De boerderijwinkel is open, er is livemuziek, er zijn rondleidingen, lekkere dingen, kinderactiviteiten en meer.

Geluksroute Weesp

Op zaterdag 20 juni is de Geluksroute in Weesp. Op uiteenlopende manieren en verschillende locaties delen deelnemers hun geluk met bezoekers. Een aanbod uit de activiteiten: voorlezen, knutselen, zingen, coaching, yoga, spelen op een vleugel, haiku's schrijven, geluksboeken en spelen in de speeltuin. Afsluitend is er in café Lavi een optreden van The Wetpaperboys. Kijk op geluksroute.nu/editie/weesp voor het volledige programma.

Don Bosco

Zaterdag 20 juni viert Don Bosco het midzomernachtfeest in de speeltuin. Het blijft heel lang licht, dus de kinderen mogen extra laat opblijven en spelen. De speeltuin is open van 16.00 tot 21.00 uur. Deze keer is de entree gratis. Vanwege dit feest is de speeltuin op zondag 21 juni gesloten.

Huiskamerconcert

Een jazzgezelschap verzorgt zaterdag 20 juni een huiskamerconcert in de ark aan de Lange Muiderweg 514. Aanvang: 17.00 uur. Entree: 10 euro voor de muzikanten. Wie na afloop samen met de organisatie de zomer in wil luiden, wordt verzocht iets te eten en te drinken mee te nemen. Aanmelden: louky.schone@upcmail.nl.

City Quiz XXL

In de City wordt zaterdag 20 juni de City Quiz XXL gehouden. Aanvang 20.30 uur. De vragen gaan over kunst, politiek, sport, televisie, film, muziek, wetenschap, geschiedenis, taal... Doe mee met een team van maximaal 5 personen.Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per team. Opgeven kan via cityquiz@wesopa.nl.

Grote kerk open

De Grote Kerk aan de Nieuwstraat is ook deze zomer elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur voor het publiek geopend. Tevens worden er op bescheiden schaal tweedehands boeken verkocht.

woensdag 17 juni

Mamacafé

In De Bibliotheek wordt woensdag 17 juni een Mamacafé gehouden. Aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen zijn van 10.00 tot 11.30 uur welkom om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Fietstweedaagse

Toerfietsclub Weesp houdt woensdag 17 en donderdag 18 juni de Avond Fiets Tweedaagse. Beide avonden is er een leuke route van 25-30 km. De start is tussen 18.00 en 19.00 uur aan de Papelaan 126. Kosten: € 4,-, leden van TFC Weesp gratis. Inschrijving is op 17 juni bij de start.

woensdag 17 juni t/m 22 juni

Hardlooptraining

Enno Aerts en Jeroen Cornet hebben een cursus hardlopen voor beginners ontwikkeld. Op vrijdag 26 juni start er een pilot. Hiervoor worden kandidaten gezocht. Op 17, 19 en 22 juni zijn er van 18.00 tot 20.00 uur inloopavonden voor potentiële deelnemers. Aanmelden via ennoaerts@gmail.com.

woensdag 17 juni

Bieb ruimt op

De zomervakantie komt eraan. Tijd voor Bibliotheek Weesp om eens goed de bezem door de collectie te halen. Vanaf woensdag 17 juni is er twee weken lang verkoop van afgeschreven boeken, cd's, dvd's en cadeauartikelen.

donderdag 18 juni

Themabijeenkomst City

De Bibliotheek houdt donderdag 18 juni een themaochtend. De bijeenkomst van deze week staat in het teken van het najaarsprogramma van de City of Wesopa. Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur. Dit is de laatste thema-ochtend van dit seizoen.

Film: 'Still Alice'

In de City draait donderdag 18 juni de film 'Still Alice'. Alice Howland is een gerenommeerde professor in de linguïstiek met drie kinderen. Ze heeft haar leven op een rijtje en niets lijkt haar geluk in de weg te staan. Op een dag begint ze woorden te vergeten. Ze wordt gediagnosticeerd met Alzheimer. Aanvang 20.00 uur, entree € 8,-.

vrijdag 19 juni

Drumvoorstelling

Vrijdagavond geven de drumleerlingen van De Gooische Muziekschool een eigen voorstelling. De leerlingen zullen zowel in ensemble als achter het drumstel hun kunnen vertonen. Het optreden start om 19.30 uur en vindt plaats in het clubhuis van de Adelaar aan de Papelaan. Meer informatie: marco@degooischemuziekschool.nl.

zaterdag 20 juni t/m 28 juni

Tennistoernooi

Wie wil genieten van een mooie pot tennis kan zijn of haar hart ophalen bij de Weesper Tennis Club. Dit weekend start namelijk het Corendon Weesper Open Tennis Toernooi. Zondag 28 juni is de finaledag. Met 240 inschrijvingen belooft het open tennistoernooi een week lang mooie wedstrijden. Het Weesper toernooi trekt fanatieke spelers uit de hele regio, maar ook zijn er volop Weesper tennissers die de competitie zullen aangaan in verschillende categorieën.

zondag 21 juni

Hot Yoga

YogaToday doet zaterdag 21 juni - de dag van de zonnewende - mee aan de eerste Internationale Yoga Dag. De reguliere ochtendlessen met extra activiteiten zijn die ochtend voor iedereen gratis toegankelijk. De lessen worden opgedragen aan vrijheid en geluk voor alle levende wezens in deze wereld. Aanmelden hoeft niet. 's Middag staat de HotPod in de Pranazaal. Met 38 °C wordt de zomer verwelkomd. Deelname Hot Yoga € 18,50. Aanmelden: 06-21 572555.

maandag 22 juni

Buiten tekenen

Net voordat de vakantie echt begint kan het nog: wat kneepjes leren om een landschap of stadsgezicht te tekenen. Atelier de Ontdekking biedt hiervoor van maandag 22 juni tot en met maandag 20 juli een korte cursus. De vijf lessen zijn in de middag en starten om 13.30 uur. Er wordt gewerkt met eenvoudige materialen. De plekken waar wordt getekend bevinden zich allemaal in Weesp. Aanmelden voor de cursus kan tot en met zaterdag 20 juni via nico.atelier@upcmail.nl of 06-12964344.

dinsdag 23 juni

Mamacafé

In De Bibliotheek wordt dinsdag 23 juni een Mamacafé gehouden. Aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen zijn van 10.00 tot 11.30 uur welkom om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Inloopmiddag Versa

Versa Welzijn houdt iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur een inloopmiddag in de aula van de Papelaan 99. Tijdens deze middagen kunnen Weespers vragen stellen aan de sociaal werker, kennismaken en koffiedrinken met buurtgenoten en informatie uitwisselen.

woensdag 24 juni

Rode Kruis Soos

Het Rode Kruis houdt op woensdag 24 juni een ouderensoos in Gebouw Papelaan 99. Belangstellenden kunnen tussen 13.30 en 15.30 uur binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje en een spelletje. De entree is 2 euro.

Picknick

Op woensdag 24 juni wordt het eerste deel van het seizoen door de Vrouwen van Weesp weer afgesloten met een picknick. Meer informatie via s.vvw@hotmail.com.

woensdag 24 juni

SUP Workshop

Bodystressrelease-weesp.nl organiseert in samenwerking met M&M-sup.com op 24 juni 16.00 uur een Stand Up Paddle-workshop op de Vecht in Weesp. Kosten € 20,-. Voor opgave en informatie mail info@stressvrijlichaam.nl of bel 06-24471636. Geef je interesse ook door als je de 24ste verhinderd bent. Bij voldoende animo organiseren we in september nog een workshop.

donderdag 25 juni

Film: 'Timbuktu'

In de City draait donderdag 25 juni de film 'Timbuktu'. In de eerste beelden is te zien hoe een antilope wordt opgejaagd door een truck vol mannen met kalasjnikovs. Vervolgens wordt een stel traditionele Afrikaanse beelden aan stukken geschoten door automatische wapens. Natuur, cultuur en vrouwen in het bijzonder hebben niets in te brengen tegen het nieuwe gezag dat de sharia invoerde. Aanvang 20.00 uur / Entree € 8,-.

Vechtstede College - mavo
Dion Arendse, Weesp
Aleyna Ayar, Weesp
Wesley Baggelaar, Diemen
Julian Bitter, Nederhorst
Fleur de Boer, Muiden
Tim Bonouvrié, Weesp
Janneke van den Bosch, Muiden
Tom Bouricius, Weesp
Silke van der Brug, Weesp
Shayenne Coutinho, Amsterdam ZO
Laura Driessen, Muiden
Jan Eleveld, Amsterdam
Tim van Elk, Amsterdam ZO
Jasper Foppen, Weesp
Noémi Gorter, Weesp
Jacky de Haas, Weesp
Tamara Hajema, Nederhorst
Lorinde van Harten, Weesp
Mohammed Hauhau, Weesp
Chloë Heus, Diemen
Maria Hogenhout, Abcoude
Roos Hondeveld, Amsterdam ZO
Donny Huijsen, Diemen
Zeliga Jabi, Weesp
Emma Jeng, Weesp
Thésie Kabula, Weesp
Charlotte Kersten, Weesp
Isa Koopmans, Weesp
Perry Koorndijk, Weesp
Nwer Krikorian, Nigtevecht
Rianne van Kuijk, Weesp
Nesrine Kzize, Almere
Donna Liesdek, Diemen
Mounir Mechrouh, Diemen
Anouk Meijer, Nederhorst
Cheyenne de Moor, Diemen
Maartje Mulder, Abcoude
Aravinth Nagan, Amsterdam
Roma Noordermeer, Diemen
Charmaine Noslin, Amsterdam
Joep Otten, Nigtevecht
Xeemiviéne Principaal, Amsterdam
Jake Reiziger, Diemen
Monier Sabri, Weesp
Maurice Silvéro, Amsterdam
Bram Smit, Weesp
Bart Snel, Nederhorst
Niels Verberne, Nederhorst
Justin Vermolen, Weesp
Gaya van der Wouw, Amsterdam ZO
Liza van der Wurf, Diemen
Fleur van der Wurff, Weesp

Vechtstede College - havo
Paloma Asaad, Weesp
Mursal Aslami, Weesp
Niels de Baan, Weesp
Naomi Beek, Diemen
Nina Beekmann, Muiden
Pim Beenken, Weesp
Dimphy te Boekhorst, Weesp
Sylvi Boer, Diemen
Coen de Boer, Muiden
Levi Bom, Weesp
Gerrieke van den Bosch, Muiden
Casper van den Brûle, Diemen
Kevin van Buuren, Weesp
Yildiz Cincil, Weesp
Danicha Dijkstra, Diemen
Chayenne Doerdjan, Amsterdam ZO
Niklas Düpre, Diemen
Tycho Ehrhardt, Diemen
Celia Eitjes, Weesp
Kimberley van Elk, Weesp
Shaked Franke, Weesp
Jelle Gemert, Nederhorst
Cheyenne Gooding, Diemen
Julius Gooijer, Amsterdam ZO
Kikiï van de Graaf, Amsterdam ZO
Saar van Greevenbroek, Weesp
Benthe Grijpink, Weesp
Stan Groen, Weesp
Joan Groenendal, Diemen
Stijn Groenveld, Diemen
Mark de Gruijter, Muiden
Britt Haan, Diemen
Rowan Hartskeerl, Diemen
Imad Hauhau, Weesp
Susannah Heeren, Weesp
Rens van der Heide, Weesp
Marijn van der Heiden, Muiden
Marijn van Heun, Amsterdam ZO
Suzanne Holst, Diemen
Siza Hoogwoud, Diemen
Mattijs van Houten, Nederhorst
Jorik Jansen, Amsterdam ZO
Larissa Jansen, Diemen
Danny de Jong, Amsterdam ZO
Julia Jongbloed, Diemen
Zakaria Lamhamdi, Weesp
Demi Lemke, Weesp
Bilal Lemrini, Weesp
Kim van der Linden, Amsterdam ZO
Tijs van der Linden, Weesp
Stijn Matla, Weesp
Irina Montanus, Weesp
Janneke Noij, Weesp
Naomi Noor, Diemen
Maron Okkerman, Diemen
Yesse Okkerman, Diemen
Maxime Oostenbrink, Weesp
Christel Pronk, Amsterdam ZO
Ruby Rademaker, Weesp
Lisa van Reenen, Weesp
Shakira van Rijn, Diemen
Myrna Robert, Diemen
Jim van 't Root, Weesp
Tim Ruting, Diemen
Youp Schaefers, Weesp
Marieke van Schaik, Nederhorst
Imme Schalij, Muiden
Malou Scholten, Weesp
Robbie Schouten, Diemen
Deborah Schurink, Weesp
Cain Singh, Amsterdam ZO
Lisa Stalenberg, Diemen
Romy Tokkie, Diemen
Jari Valkenburg, Diemen
Tim Veenendaal, Diemen
Maikel Verheul, Nederhorst
Job Vermeulen, Amsterdam ZO
Nick Voogt, Weesp
Luuk de Vos, Diemen
Roos van Vugt, Weesp
Iris de Waard, Weesp
Sanne Wiersma, Nederhorst
Marjelle van Wijk, Nederhorst
Iris Wijker, Amsterdam
Bjarne Wildschut, Nederhorst
Pieter Willems, Muiden
Dirk van der Woerd, Diemen
Rik van der Wurff, Weesp

Vechtstede College - VWO
Boukje Aalbers, Weesp
Isis Akkermans, Diemen
Lars Altink, Weesp
Shahir Anwar, Diemen
Jennifer Aveling, Weesp
Eva van Bastelaar, Weesp
Thijs Bastiaens, Weesp
Britt Besemer, Nederhorst
Karel Beukema, Nigtevecht
Sybren Bierma, Weesp
Jim Boer, Amsterdam ZO
Niels Boesten, Diemen
Maarten Bontenbal, Weesp
Hidaya Boujamaa, Weesp
Nina Brackman, Nigtevecht
Myrthe van der Brug, Weesp
Jopie van Dalfsen, Weesp
Els Danquah, Amsterdam ZO
Djèva David, Weesp
Thomas Dijkman, Weesp
Joep van Gaalen, Weesp
Senai Germazion, Almere
Maarten Goes, Nigtevecht
Pauline de Groot, Weesp
Sabien Grupstra, Diemen
Charlie Haye, Diemen
Jasmijn El Hentati, Weesp
Fenna de Hollander, Nederhorst
Esther ter Horst, Weesp
Marloes van Ingen, Muiden
Amina El Jaadi, Weesp
Gijs Jorna, Diemen
Bas van Kesteren, Weesp
Rowdy Klim, Diemen
Anouk Klinkenberg, Weesp
Carli Koster, Weesp
Laura Krabbe, Weesp
Robert Lodewijk, Weesp
Dominique van Meer, Weesp
Marije Menheere, Weesp
Amber Mers, Weesp
Margot Moen, Weesp
Ella Nusser, Diemen
Pieter Oosterheert, Weesp
Yoran Otten, Nederhorst
Lotte Peek, Weesp
Joanneke Ringia, Diemen
Montana Roelvink, Weesp
Bas van Roemburg, Nigtevecht
Zoë de Sanders, Diemen
Jülide Saricaoglu, Weesp
Bas van Schaik, Nederhorst
Roos Willemijn Smid, Weesp
Quirine Smit, Weesp
Sammy Stasse, Weesp
Amber Sterenborg, Weesp
Rosanne van Stuivenberg, Nigtevecht
Danny Thie, Amsterdam ZO
Sanne Tiemens, Weesp
Megan Varela Nunes, Diemen
Jop Veenker, ALMERE;
David van der Velden, Weesp
Moana Verbeek van der Sande, Weesp
Servio Verburg, Weesp
Ilse Vermeulen, Diemen
Bjorn Verweij, Weesp
Oscar Vrijhoef, Nederhorst
Maud van Weerdenburg, Diemen
Katja Wiedijk, Nigtevecht
Eveline Wilms, Weesp
Kelvin Xie, Weesp
Lars van der Zee, Weesp

Casparus College VMBO-B Techniek
Hamza Azdad, Weesp
Raaf den Hartog, Muiderberg
Jacob Meering, Duivendrecht
David Sebukozo, Nigtevecht
Zubaid Shah, Amsterdam Zuidoost

Casparus College VMBO-B Handel en Administratie
Sana Bardai, Weesp
Doganay Cincil, Weesp
Mylo Heemsbergen, Weesp
Raveena Karan, Amsterdam Zuidoost
Charley Seegers, Weesp
Samira de Vries, Amsterdam Zuidoost

Casparus College VMBO-B Zorg en Welzijn
Dominique Blom, Nigtevecht
Charmaine Cairo, Amsterdam Zuidoost
Chirin Hamo, Weesp
Angèl Hart, Amsterdam Zuidoost
Tyara Jacott, Amsterdam Zuidoost
Sanne Nieuwenhuizen, Muiden
Sharina Passaro, Weesp
Mark Snel, Weesp

Casparus College VMBO-K Techniek
Mohammedyaasien Ishak, Amsterdam
Vishesh Badal, Amsterdam ZO
Arjan Meijer, Amsterdam ZO
Joost Linschoten, Nederhorst
Daan van Roemburg, Nigtevecht
Corné De Jong, Weesp
Erik Hilgers, Weesp
Besart Mustafa, Weesp
Dion Overeem, Weesp
Dante Post, Weesp
Hamza Ulas, Weesp
Younes Yakhlaf, Weesp

Casparus College VMBO-K Handel en Administratie
Yasmine Kzize ALMERE
Manisha Amritpersad, Amsterdam ZO
Tasheera Kamperveen, Amsterdam ZO
Samra Malik, Amsterdam ZO
Komal Butt, Diemen
Ercan Gözegir, Diemen
Marwan El yaakoubi, Muiderberg
Joussef Abakkouy, Weesp
Enes Asam, Weesp
Yamal Kalaf, Weesp
Jamie Kronenburg, Weesp
Maria Kulua, Weesp
Oumaima Saih, Weesp
Daan de Waal, Weesp

Casparus College VMBO-K Zorg en Welzijn
Robin van Velthuijsen, Amsterdam ZO
Ezra Agyeman, Amsterdam ZO
Shardé Bokian, Amsterdam ZO
Levina Conteh, Amsterdam ZO
Dangill van Holt, Amsterdam ZO
Jasmine Owusu, Amsterdam ZO
Joy van Ossenbruggen, Diemen
Cheyenne Radesits, Diemen
Desteney van der Drift, Duivendrecht
Yentl van Gilst, Nederhorst
Britt van Roemburg, Nigtevecht
Daniëlle van der Veer, Nigtevecht
Chaima Abdellaten, Weesp
Nesil Akkan, Weesp
Liza Arendse, Weesp
Joëlle Elderenbos, Weesp
Mélisande van der Meer, Weesp
Demi Roukens, Weesp
Tatum van Vliet, Weesp

Alle geslaagden op een rijtje

WEESP - In bijna elke straat in Weesp hangt wel een vlag uit. Met de schooltas eraan, want die is voorlopig niet meer nodig. Het WeesperNieuws feliciteert alle geslaagde Weesper leerlingen met het behalen van hun diploma. En voor wie nog moet herkansen: zet -m op!

18 manieren om te bezuinigen en belastingen te verhogingen

Streep door bloembakken, innovatieplatforms en welstandscommissie

Bezuinigingsvoorstel: 'Afschaffen bloemdecoraties'.

door André Verheul

WEESP - Geen bloembakken meer aan lantaarnpalen en bruggen: 50.000 euro. Een goedkoper contract met de accountant: 15.000 euro. Schapen laten grazen op de schansen in plaats van maaien: 70.000 euro. Wat de gemeenteraad ook verzint om geld te besparen, aan de verhoging van onroerendzaakbelasting en leges is niet te ontkomen.

Om de begroting voor 2016 sluitend te krijgen, moet de gemeente Weesp bezuinigen op haar structurele uitgaven. Volgens wethouder Joop Overmars van Financiën gaat het om zo'n 900.000 euro. De gemeenteraad gaat over het geld. Een uit raadsleden gevormde werkgroep heeft achttien voorstellen op een rij gezet waarmee of geld wordt bespaard of extra geld wordt opgehaald. Kortom: een mix aan bezuinigingen en leges- en belastingverhogingen. De raad bespreekt dit voorstel op 24 juni in de commissie en besluit er mogelijk al op 1 juli over.

Kabels en leidingen in gemeentegrond lijken goud waard

OZB-tarief
Punt 1 is het ozb-tarief, dat in Weesp relatief laag is. Door dat met 3% te verhogen (naast de indexatie van 1,6%) loopt Weesp weer in de pas met omliggende gemeenten én wordt 90.000 euro aan extra inkomsten gegenereerd. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kondigden sommige partijen de ozb-stijging al aan. Daarnaast wordt een verhoging van de bouwleges voorgesteld. Een stijging van 5% levert komend jaar 30.000 euro extra op. Nog interessanter wordt het door de grote bouwprojecten die in de Bloemendalerpolder op stapel staan. Uitgaande van 12 miljoen euro aan leges, verdeeld over tien jaar, levert de verhoging van 5% een bedrag van 600.000 euro op, zo staat in de begeleidende Kadernota.

Klapper
Een andere grote klapper zou de gemeente kunnen maken met het heffen van precario op de leidingen en kabels in gemeentegrond. De nutsbedrijven draaien daarvoor op, de burger voelt daar weinig of niets van. Dat kan een lieve duit van 300.000 euro per jaar opleveren, een derde van de totale opdracht. Andere gemeenten brengen deze precario al jaren in rekening. Je vraagt je af waarom Weesp deze geldkraan nog niet eerder heeft opengezet. Maar er zit een adder onder het gras. Bij de Hoge Raad loopt een procedure tegen de gemeenten die deze precario heffen. Mocht de Hoge Raad beslissen dat deze precario niet geheven mag worden dan moet Weesp het geïnde geld teruggeven. Lastig. Want neem je het risico niet, waar haal je dan die drie ton vandaan?

Daarnaast wil de gemeenteraad alles subsidies en gesubsidieerde activiteiten inzichtelijk maken (zie voorpagina), net als alle activiteiten die Versa uitvoert en hoeveel subsidie hiervoor wordt gegeven. Subsidies van de gewestelijke innovatieplatforms iTrovater (toerisme) en iLocator (bedrijfsleven) worden geschrapt.

Welstandscommissie
Verder wil de raad kijken of er een andere manier is om de fleurige bloembakken aan bruggen en lantaarnpalen te financieren, bijvoorbeeld door sponsoring of crowdfunding. Hoe dan ook wil de raad de rekening niet meer betalen. Dat scheelt 50.000 euro per jaar. Last but not least ligt er een voorstel om de welstandscommissie af te schaffen. "Waardevol, maar in de praktijk slechts in enkele gevallen van grote invloed", staat in de Kadernota. Het scheelt 12.000 euro per jaar.

'Noah laat met dit boek zijn afdruk op aarde achter'

Boek 'Ridder Noah' geeft woorden aan verdriet om het verlies van een kind

Dirk Uithuisje en Amanda Boes met hun kinderen Jonas en Isa, die na Noah geboren zijn.

door Ruth van Kessel

'Met Stichting Vrienden van Noah willen we ziekenhuizen steunen'

WEESP - Noah Uithuisje mocht door een zeldzame ziekte maar een half jaar leven en bracht maanden van zijn jonge leventje door in het ziekenhuis. Deze ervaring zetten zijn ouders Amanda Boes en Dirk Uithuisje toe tot het uitgeven van een boek, dat woorden kan geven aan het verlies van een kind. De opbrengst van 'Ridder Noah' gaat naar de afdeling Kinder IC van het VUmc in Amsterdam.

Dirk Uithuisje en Amanda Boes woonden nog in Amsterdam toen op 17 september 2007 hun eerste zoontje Noah Ruben zich zes weken te vroeg aankondigde. Door een stuitligging werd de bevalling een spoedkeizersnee. Dirk voelde eerder dan Amanda, die nog in een roes was van de verdoving, dat het goed mis was met hun zoon: Noah was blauw, ademde niet en bewoog niet. Dirk zag de paniek in de ogen van de artsen: dit is niet goed. Hij had gelijk. Noah werd met spoed overgebracht naar het VUmc waar Amanda en Dirk de volgende dag de diagnose te horen kregen: Noah had de zeldzame nierziekte ARPKD, een toeval waarbij beide ouders drager zijn van een zeldzaam gen en dat ertoe leidt dat de nieren vergroot zijn en de ademhaling niet op gang komt omdat de longen niet zijn gerijpt. Hooguit vier dagen zou hij kunnen leven. Amanda: "Na de klap kwam de vechtlust. We voelden ons meteen vader en moeder van Noah, hij was ons kind en we wilden er voor hem zijn. Hij hoefde dit niet alleen te doen. Stapje voor stapje leerden we hem te knuffelen en te verzorgen, ondanks dat hij aan slangetjes en aan de beademing lag. We leerden om hem medicijnen toe te dienen, zeven maal per dag. De verpleging en de artsen waren lief en behulpzaam. De vier dagen werden acht weken en toen mochten we Noah tegen alle verwachting in mee naar huis nemen. Wat was dat fijn. Helaas deed een verkoudheid hem de das om en moest hij weer terug naar het ziekenhuis. Deze keer kon hij het gevecht niet winnen en hebben we op 10 april 2008 afscheid van hem moeten nemen."
Omdat Amanda en Dirk merkten dat het boek 'Ridder Noah' aan een behoefte voldoet die verder strekt dan de vrienden- en familiekring, besloten ze samen met de schrijfster, Monique Caniels-Uithuisje, de Stichting Vrienden van Noah op te richten. Vanuit deze stichting willen ze nog meer acties organiseren om geld in te zamelen voor het VUmc. Amanda: "Dit boek is een eerste stap. Onze droom is om in de toekomst ook andere ziekenhuizen deze steun te geven. Ik krijg Noah er niet mee terug, maar het feit dat hij hierdoor zijn afdruk op aarde achterlaat, geeft een dankbaar gevoel." Het boek 'Ridder Noah' is vanaf 25 juni verkrijgbaar via www.vrienden-van-noah.nl.

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)
Bent u slecht ter been,
wij komen ook aan huis
E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp
Tel: 0294-418722

Te huur 6-pers luxe huis Bourg. Fr. wk. 27 en na wk 34 Sully.nl 06 4328 5650

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

OUTLETPRIJZEN
kleding en speelgoed
LANNEKE

Nieuwstraat 39
Weesp - tel.: 416 464
naast het gemeentehuis

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp

06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Gevraagd: Defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Stuk voor stuk kampioenen

De C1 van We Have stelde zondag in Ankeveen tegen ASV het kampioenschap veilig.

door Marieke van Veen

WEESP - De oproep voor kampioensfoto's leverde zo veel mailtjes op dat we ze niet op een enkele pagina kwijt konden.
Daarom hebben we deze week een fotopagina vol kampioenen en volgende week nog een.

Het WeesperNieuws wenst alle teams - ook de minder succesvolle - een mooie zomerstop toe en alvast veel succes en overwinningen in het seizoen 2015/2016.

De meisjes D1 van MHCW werden kampioen op het Jan van Scharreleitoernooi in Barneveld.
De F1 van SC Muiderberg won de beslissende wedstrijd tegen Wasmeer met 4-1.
WTC Mix 35+ won dit seizoen alle wedstrijden.
Voor de uitwaaierende E1 van FC Weesp was het kampioenschap een mooi slot.
Na de laatste competitieavond liet de WTC Dames Dubbel de prosecco knallen.
De A-jeugd van MHCW werd kampioen in de topklasse.

Zodra de competitie weer begint, keert het SportNieuws terug.